10 most played albums of 2017

25. 2. 2018


Rok 2017 hodnotím ako hudobne veľmi bohatý a pestrý. Keď som písala tento článok za uplynulé roky 2016, 2015 a 2014 mala som niekedy pocit, že tých desať albumov ani nenazbieram. Situácia sa zmenila a neviem, či sa môj obzor tak veľmi rozšíril ale celý zoznam som musela niekoľkokrát upravovať, kým som bola spokojná s konečným výsledkom. Pripomínam ešte, že poradie až tak neindikuje obľúbenosť týchto nahrávok. Myslím, že v konečnom dôsledku sú na tom celkom vyrovnane.

Musically, I see 2017 as a very rich and diverse year. When I was writing this post for the previous year 2016, 2015 and 2014 I sometimes struggled with the feeling that I wouldn’t be able to find as much as 10 good full length albums. The situation has changed and I can’t tell now if my taste in music has broaden up so much since then because I ended up editing this list many times until I was happy with the result. Please note that the order of the albums doesn’t indicate their popularity. In general, I view the position of all records as more or less balanced. 
Made With Love By The Dutch Lady Designs