Goodbye 2017

31. 12. 2017


Rok končiaci s (pre väčšinu ľudí šťastnou) sedmičkou je za nami. Krátke ohliadnutie sa späť nikdy nie je na škodu, a tak sa rada pridám k zástupu blogerov a blogeriek, čo sumarizujú uplynulých dvanásť mesiacov. Osobne bol môj rok 2017 vysoko kontrastný a plný zmien. Pracovne aj voľno-časovo vypätý až do posledného decembrového týždňa, vďaka čomu mám dnes množstvo skvelých zážitkov, no o to náročnejšie bolo pre mňa na chvíľku sa zastaviť.

The year ending with number (for many people a lucky one) seven is over. A short look back is never a bad idea so I am therefore joining the club of all the bloggers who have been summarizing the past twelve months. Personally my 2017 was full of contrasts and changes. Work wise and leisure wise pretty intensive all the way up to the last week of December. This produced a lot of great experiences but sometimes made it more difficult for me to slow down.
Made With Love By The Dutch Lady Designs