10 Ultimate Halloween Songs

30. 10. 2017


Október je pravdepodobne môj najobľúbenejší mesiac v roku. Večery sa predlžujú a slnečné dni sú zrazu vzácnosťou. Okrem toho, že vzduch vonia dažďom a  rozkladajúcimi sa listami, teplota klesne na ideálnu hodnotu a všetko je tak krásne farebné! K obľúbenosti tohto mesiaca tiež nemálo pridáva aj skutočnosť, že sa oslavuje Halloween. Na jeden deň v roku je (čím ďalej tým viac aj v našich zemepisných šírkach) akceptovateľné chodiť po vonku prezlečený za  strašidelné, či priam mŕtvolne vyzerajúce mátohy.

October is probably my favourite month of the year. The nights are getting longer and the sunny days are more precious. Besides that the air smells of rain and rotting leaves, the temperature gets down to the ideal level and everything is so much more colourful! A strong contributing factor to October’s popularity is also the fact that we celebrate Halloween. For a single day we are allowed to (and it’s being accepted more and more in our country as well) walk the streets dressed up like creepy corpse-looking characters.

5 things you should never tell a metalhead

24. 10. 2017


Nalejme si čistého vína. Milujem metal a často sa v súvislosti s touto skutočnosťou stretávam s rôznymi reakciami. Stále si nahováram, že je to možno iba tým, že to ľudia nechápu, nevedia nič o tejto komunite a úprimne asi ani nemajú veľmi záujem pochopiť jej hudbu. Myslím, že všetci, ktorí sú na tom podobne (a nebodaj sú ešte aj ženského pohlavia) dostávajú od svojho okolia občas celkom zabrať. Priznajme si, že predsudky nás nikam neposúvajú, a preto by som chcela v tomto článku vyjasniť pre ignorantov  zopár vecí, ktoré sa mi zvyčajne veľmi nechce rozoberať.  Ak patríš do metalovej rodiny, poď si teda so mnou spočítať, či si v živote dostal niekedy aspoň jednu z týchto piatich otázok.

Let’s be honest. I absolutely love metal music and as a result I often experience all kinds of reactions to this fact. Sometimes I’m trying to tell myself that maybe it’s because these people just don’t get what it’s all about and have no information on the community involved – maybe even don’t bother to understand the music as such. I would say that everyone who is in the same situation as me (being a female even) will be familiar with the feeling of somebody else giving you a hard time. Let’s just admit that prejudices won’t get us anywhere and that’s why I intend to clear some things up for the ignorant ones. If you are a proud member of the metal family, count with me if you have ever got any of the following five questions.
Made With Love By The Dutch Lady Designs