5 things I'd do differently in college

19. 8. 2017


Väčšina ľudí v okruhu mojich priateľov už má výšku nejaký ten čas za sebou. Každý rok sa však touto cestou vydávajú tisícky ďalších šikovných mladých ľudí, ktorých kroky sú neisté a myseľ otvorená. Zamyslela som sa preto nad tým, ako som svoj študentský čas trávila ja a čo by som dnes možno urobila inak. Tým, ktorí v septembri začínajú novú kapitolu vo svojom živote tak prajem veľa šťastia a pre tých, čo už vysokú absolvovali mám krátku otázku. Keby ste mohli dať spätne samému sebe nejakú radu, aká by to bola?

Most of the people around me have already completed their degrees. Nevertheless, every year there are thousands of smart and young people embarking on their University journey with mind opened but steps that are insecure. After giving it some thought I came up with a post about a few things I would do differently in college. Let me wish good luck to those who are starting a new chapter of their lives this September! For all of you that have already finished, if you could give yourself some kind of an advice given all of your current experience, what would it be?


Drahá študujúca ladyinblack, 

na výške si uvedomíš veľa vecí. Zistíš, čo si si to vlastne nakoniec vybrala za odbor a či si urobila dobre, spoznáš niekoľko parádnych ľudí, s ktorými budeš v kontakte dlho po tom, ako sa všetko skončí a tiež objavíš kus nového sveta. Tých päť rokov ubehne ako voda, no preveria ťa v mnohých ohľadoch. Ak sa budeš držať svojej intuície, veci pôjdu presne tak ako budeš chcieť, aby išli. Keďže sa však na všetko dnes pozerám už viac z nadhľadu, vedz, že ak sa posnažíš ešte trošku viac, niečo by ti išlo možno ešte lepšie. Skús preto popremýšľať nad týmto piatimi radami, ktoré by som ti tak rada z budúcnosti odovzdala. 

Dear studying ladyinblack,

You will come to realize many things during your time at Uni. You’ll find out what that major you have chosen is all about and if you’ve chosen wisely, you will get to know some cool people with whom you’ll keep in touch for a long time after it will be all over and you will travel the world. Those five years will pass in the blink of an eye and you will be challenged in many aspects. If you’ll hold on to your gut, the result is going to be exactly the same as you want it to be. Since I am looking at all of it from a different  perspective have trust in my words because if you make a bit more effort some things might go even better than you expected. Have a look at these five suggestions I have for you from the future.

1.       Viac objavuj
     Start exploring even more

Keď sa nad tým hlbšie zamyslím, počas štúdia na výške bude miera tvojej introverzie asi najväčšia v živote. Si v cudzom meste iba s pár známymi tvárami a necítiš sa vo svojej koži. A tak utekáš. Cestuješ každý víkend domov k tomu, čo (ako si neskôr uvedomíš) poznáš asi až príliš dobre. Sebavedomie často prichádza so skúsenosťami a ku mne si cestu našlo až keď som už mala vysokú za sebou. Snaž sa preto pristupovať k veciam celkom inak a nemaj strach vystúpiť zo zabehnutých koľají. Naozaj sa nemáš čoho obávať. Začni viac objavovať svet okolo seba. Miesta, ľudí či záľuby, aby si si v priestore, ktorý ti nie je až taký sympatický, našla nový kúsok iba pre seba. Neuskromňuj sa s polovičným tempom a choď do toho naplno. Zážitky, ktoré získaš si so sebou ponesieš ešte ďaleko. 

The more I think about it the more I realize that during the time you will be at Uni, the level of your
introversion will be the highest ever. You are in this awful city with unknown faces and you don’t feel comfortable in your own skin at all. So you run. Every weekend back home to the place you already know so well (as you realize only later). Confidence often grows out of experience and it found its way to me only after I graduated. This is why I would like you to try a different approach, so that you are not scared to get out of your comfort zone. There is nothing to be afraid of really. Begin to explore the word around you: the people, the places or activities.  Grab a little piece of that space that you find so unattractive now and make it yours. Don’t be too modest and go at full speed. You’ll take the experiences you’ll gain with you further than you can imagine.

2. Naber viac praktických skúseností
    Gain more practical experience

Práca ešte nikdy nikomu neublížila, no namiesto tých niekoľkých bezvýznamných brigád, ktoré ti do budúcnosti až tak veľa nedajú si skús nájsť nejakú zmysluplnejšiu. Najlepšie v oblasti, ktorej by si sa chcela aj reálne venovať. Ak ťa žiaden inzerát nenadchýna, skús trošku vystrčiť parôžky a ponúkni sa sama tam, kam ťa to tak veľmi láka. Reálne si zváž svoje časové možnosti a daj o sebe vedieť. Zasýtiš tak svoj hlad po vedomostiach a možno dostaneš šancu položiť aspoň nejaké základy vlastnej finančnej stability. Viem, že ťa peniaze momentálne absolútne nezaujímajú, no ver mi, že v budúcnosti sa určite naskytne príležitosť nejaké tie úspory efektívne využiť.

Working hard never killed anyone but instead of those few insignificant part-time jobs that won’t provide you with anything substantial to the future try to find something more meaningful. The best for you would be something actually related to the field that you would like to be employed in.  If you don’t find such job between the ads, dare to offer your help to a place that you are attracted to so much. Consider your time availability and let people know that you’re there. This will feed your thirst for knowledge and maybe you’ll be able to set early foundations of your financial stability. I realize that you don’t care about money that much at the moment, but believe me that there will definitely be some opportunity to effectively use those savings. Students in the US gain large sums of student loan debt and if you're not smart with your money early on you can find yourself in a tough situation. But you can save money on the interest and better manage payments of your loans by refinancing them. More information on refinancing student loans can be found here." 

3. Pracuj viac na svojich zručnostiach
     Work more on your skills

Škola ťa nenaučí všetko, čo by si chcela. Ak sa chceš posúvať vpred, musíš na veľa veciach zamakať sama. Po promóciách si totiž uvedomíš, že namiesto toho flákania sa na španielskych prednáškach si si mohla radšej zlepšovať svoju jazykovú zručnosť na vlastnú päsť a nefrflať na to, že ťa iní brzdia lebo nevedia poriadne ani čítať, nie to ešte analyzovať syntax španielskej vety. Druhých neovplyvníš ale seba áno. Neprestaň preto robiť to, čo ťa baví a nevyhýbaj sa kreativite. Predstavivosť máš bohatú, tak ju začni využívať vo svoj prospech. 

You won’t be able to learn everything you want at school. If you want to move forward, you‘ll have to work on some things by yourself. Otherwise you will find yourself regretting those wasted Spanish lectures where you could have been improving your language skills on your own instead of bitching about how others hold you back because they can‘t even read let alone analyze syntax of a Spanish sentence. You can’t change others but you can change your own attitude. Don’t stop doing things that you enjoy and nourish your creativity. You have a very rich imagination so start using it to your own advantage.

4. Začni pravidelne športovať
    Start engaging in sports regularly

Stále akosi nedokážem uveriť, že som sem zahrnula práve šport. Dobre viem, že až na pár aktivít bolo pre teba športovanie odjakživa skôr nutným zlom ako niečím príjemným. No asi až neskôr pochopíš aký zábavný a uvoľňujúci dokáže byť pohyb. Nemusí to byť nič skupinové, na výber máš habadej možností. Blahodarné účinky pravidelného pohybu ti prevetrajú myšlienky, uvoľnia to napätie čo v sebe máš a tiež budeš mať zo seba lepší pocit. A nie - prechádzky či občasná turistika stačiť nebudú.

I still can‘t believe I ended up including sports here. I realize well that except of a few activities, doing sport has always been more of a necessary evil rather than a pleasant pastime for you. But it is only later that you realize how entertaining and relaxing exercise can be. It doesn‘t even have to be something that can be done in a group.  There are lots of possibilities. The health benefits of regular exercise will clear your mind, release the tension you feel inside and will put a smile on your face. And no - walking or occasional hiking doesn‘t count.

5. Buď spoločenskejšia
Be more approachable

Nie že by si niekedy bola nejaký outsider. Nikdy si nebola a ani nebudeš nejaká extra párty žena. Skôr z pohodlnosti váhaš. Uprednostniť večer s neznámymi ľuďmi pri ktorých máš pocit, že si ani nemáte čo povedať alebo sa radšej niekde schúliť s knihou v ruke prípadne s laptopom na kolenách? To, že máš skvelých priateľov doma neznamená, že si nemôžeš nájsť podobných aj inde. Na tom, že budeš udržiavať dobré vzťahy s tými, ktorí sú ti dlhé roky blízki nie je nič zlé, no nedovoľ, aby to bolo na úkor spoznávania nových a možno zaujímavejších ľudí. Prevezmi kontrolu. Pre nadväzovanie vzťahov nepotrebuješ prostredníka. Dokážeš to úplne sama a celkom prirodzene.  Len zostaň sama sebou.

I’m not trying to say here that you are some kind of an outsider. No. But you have never been and you’ll never be a party animal either. It just seems so comfortable now to hesitate. Should you go out with some people you don‘t even know that much and pretty much have a feeling there’s nothing you could have in common or should you curl somewhere with a book or your computer? Given that you have some great friends at home doesn’t mean you won’t be able to find similar ones someplace else, too. There’s nothing wrong about keeping in touch with the ones that have been the closest friends to you for years. But don’t do this at the expense of meeting some new and maybe even more interesting ones. Take control. You won‘t need a go-between when making acquaintances. You can do this by yourself and it will be very natural for you. Just be yourself.

2 komentáre :

  1. ja myslím, že k tomu človek dospeje aj sám, ale tieto rady sú super! a opäť mi pomôžu, keďže na naväzujúce štúdium idem na inú školy, do iného mesta... :D.
    pekný článok inak! :).

    KEJMY ♥.

    OdpovedaťOdstrániť

Made With Love By The Dutch Lady Designs