27 lessons I've learned in 27 years

1. 4. 2017

birthday 27 things i learned in 27 years

Tento týždeň som oslávila svoje 27 narodeniny. Vždy som si predstavovala, že v tomto veku už budem mať poriadne premyslené, ako by som chcela, aby vyzeral môj život, no opak je pravdou. Všetko sa tak rýchlo mení, že sa niekedy nestačím ani rozhliadnuť a už je to zase inak. Čoraz viac prekvapujem samú seba a učím sa nové veci. Práve preto, som prišla s nápadom vypísať si zopár postrehov, ktoré som si za tých 27 rokov uvedomila. Už teraz sa teším na to, aké ďalšie veci si osvojím počas nasledujúceho roka.

This week I celebrated  my 27th birthday. I have always imagined that at this age I will have everything figured out about how I would like my life to be, but that’s not the case. Everything keeps changing so fast that I don’t even have time to take a look around. I have even been surprised with myself more often and have learned many new things. This is why I came up with an idea of writing down some of the findings I have learned for the past 27 years of my life. I can’t wait to see what life lessons will the next year bring. 

1.       Nečakaj na príležitosť, sprav si ju
Don’t wait for opportunity, create it

Čím viac skúseností som získala, tým viac sa mi osvedčilo ísť vlastnou cestou. Zariadiť si veci tak, aby som nemusela donekonečna čakať na príležitosť, ktorá možno ani neexistuje a vziať veci do vlastných rúk.
The more experiences I went through the more effective it was for me to go my own way. It’s about taking matters into your own hands and settling things in such a way that you don’t have to wait for an opportunity that might not even exist.

2.       Nie každému padneš do oka
Not everyone is going to like you

Niekedy je ťažké pripustiť si, že nemusím každému padnúť do nôty. O to viac je potom oslobodzujúcejší ten pocit, keď sa na to prestanem sústrediť a zatvorím za sebou dvere.
Sometimes it’s difficult to admit that you don‘t have to be everyone’s cup of tea. But the sooner you realize it the more liberating it will be for you to stop focusing on this in particular and close that door.

3.       Hudba ti dokáže v sekunde zmeniť náladu
Music can change your mood almost instantly

Svätá pravda, ktorá jednoducho nepotrebuje komentár.
A solemn truth that doesn’t require further description.

4.       Je v poriadku hovoriť NIE
It’s okay to say NO

Často počúvam ako sa ľudia zapletú do vecí, ktoré vlastne ani nechceli, len mali strach ich odmietnuť. V tom, že poznám svoje hranice nevidím nič zlé, pretože veci, ktorým poviem áno, nerobím na 50% ale na plný plyn.
I often hear how people become involved in things they didn’t want to in the first place but were too afraid to refuse them. I don’t think it’s bad to know your boundaries because when I do the things I decide to say yes to, I work at them at full blast.

5.       Zostaň stále zvedavá
Remain curious
Smäd po vedomostiach a skúsenostiach ma ženie vpred, pričom verím, že sa mi ho nikdy nepodarí uhasiť. Z každej situácie a od každého človeka sa môžem naučiť niečo nové.
Thirst for knowledge and experiences drives me forward and I believe I will never be able to quench it. I can always learn something valuable from anyone.

6.       Buď verná sama sebe
Stay true to yourself

Byť sám sebou, zostať verný svojim hodnotám a ideálom je pre mňa tým najpodstatnejším. Autentickosť a charakter budujú ľudskú osobnosť, pričom keď ich niekto stratí zostane mu len prázdna schránka.
Being you and staying true to your values and ideals is the most important thing for me. Authenticity and character built an individual’s personality and when someone loses them, there‘s only an empty shell that remains.

7.       Strach je len v tvojej hlave
Fear is only in your head

Celú základnú a strednú školu som bývala dosť hanblivá. Čím viac som si však bola istejšia sama sebou, tým menej strachu som v sebe cítila. Keď som potom pár krát skočila do neznáma a vrátila sa s úžasnými zážitkami, začala som ten strach pokúšať. A pokúšam ho dodnes.
I have been rather shy throughout primary and high school. The more I became confident with myself the less fear I felt within. Once I jumped into the unknown a few times totally alone and returned with awesome experiences I started to tempt the fear inside of me. And I haven’t stopped since.

8.       Financie sú dôležité
Finances are important

Môj vzťah k peniazom je asi taký ako k matematike. Sú nutnosťou, bez ktorej sa nedá existovať a aj keď ich nemám v láske, umožňujú mi žiť tak ako chcem. So stúpajúcim vekom ich dôležitosť len narastá a preto je dobré si k nim vybudovať pozitívnejší prístup.
My relationship with money is almost the same as my relationship with mathematics. It’s a necessity you can’t exist without and despite the fact that I don’t particularly love it, it allows me to live the way I want to. Its importance grows even more when you’ll get older so it’s useful to maintain a positive outlook.

9.       Cestovanie ťa robí šťastnou
Travelling makes you happy

Keď cestujem zabudnem na všedné problémy, miesta, ľudí a situácie, ktoré mi bežne pohlcujú myseľ a otváram sa novým zážitkom. Nie nadarmo sa hovorí, že cestovanie povznáša a rozvíja ducha, pretože spoznávaním nového meníme názor na to staré.
When I travel I forget all about the regular troubles, places, people and situations that normally fill my mind and I open up to new adventures. Saying that travelling broadens your mind and uplifts your soul is not just waste words beacuse by discovering new we change our opinion on the old.

10.   Určuj si priority
Prioritize

Na nič nikdy nebudem mať toľko času, koľko by som chcela. Uprednostňovanie činností podľa priorít, ktoré sú pre nás najdôležitejšie sa dá aplikovať na všetky stránky života – záľuby, prácu aj spoločenské aktivity. O to viac je potom náročnejšie si vybrať, na ktoré máte práve dnes chuť a ktoré vám môžu dať do života niečo podstatné.
I will never have enough time to work on everything how I would love to. Prioritizing the activities that are the most important can be applied to all of the aspects of life – hobbies, work and even social involvement. This is why it’s so hard to choose which ones you have energy for and which ones can enrich your future life with something substantial.

11.   Nikdy sa nebudeš cítiť pripravená na 100%
You will never feel 100% ready

Táto časť veľmi úzko súvisí so strachom o ktorom som písala vyššie. Stav úplnej pripravenosti neexistuje nech sa to týka akejkoľvek situácie od maturity, cez štátnice až po to, kedy si založiť rodinu. Neistota kŕmi strach a ten spôsobuje, že o sebe neustále pochybujeme.
This part relates to the fear I described above. There‘s no such thing as absolute readiness whether this concerns exams, graduation or the time you would like to establish your own family. Uncertainty feeds this fear and is at the root of why we often end up in self-doubt.

12.   Keď budeš trpezlivá, život bude jednoduchší
Learning to be patient will make your life easier

Niektoré veci jednoducho potrebujú čas a aj keby som sa chcela postaviť na hlavu, nič ich nezmení. Dospievaním sa známe príslovie trpezlivosť ruže prináša stalo doslova mojou mantrou.
Some things just need time even though you‘re restless as if you’re on pins and needles. Growing up, the old saying good things come to those who wait should literally become your mantra.

13.   Ak si to tričko na sebe nemala za posledný rok ani raz, vyhoď ho alebo ho niekomu daj. Aj tak si ho už nikdy neoblečieš
If you haven’t worn that shirt for the past year, throw it out or give it to someone. You won’t be wearing it again anyway

Typicky ženský problém, ktorý hovorí sám za seba.
THE issue which mostly women can identify with speaks for itself.14.   Priateľstvá boli aj budú ale ozajstných priateľov preverí čas
Friendships will come and go but the real friends will stay

Starých priateľov, ktorých preveril zub času si neskutočne vážim a za spoločne strávené chvíľky som veľmi vďačná. Novým priateľstvám však nestojí nič v ceste. S nadšením tak vždy zvedavo vyzerám tie, ktoré by mi v živote urobili trošku vietor a nahradili prehnité súčiastky.
I have always respected my friends who have stayed with me through thick and thin and I am very grateful for all the time we spent together. But nothing is standing in the way of new friendships. I am always curiously looking around for some new acquaintances that would bring some fresh air and replace some of the rotten parts.

15.   Nájdi si čas na oddych
Take time off

Ani hodinky nedokážu tikať večne a raz sa buď pokazia alebo sa im vybije batéria. Byť v jednom kole bez prestávky sa preto veľmi nevypláca. Keďže patrím skôr k tým ľudom, ktorí nedokážu dlho obsedieť a musia sa neustále nejako zamestnávať, oddychovať som sa naučila až postupne.
Not a single clock ticks forever and each will either break or run out of battery one day. Being always on the go is not worth it. Since I am one of those people who are often having ants in their pants and have to make themselves busy all the time, I had to learn to take time off only little by little.

16.   To, že si ranné vtáča je tvojou výhodou
Being a morning person is an advantage

To, že sa dokážem zobudiť ráno o 5tej a byť plná energie nedokáže každý. Neustále dochádzanie na strednú a vysokú školu v skorých ranných hodinách sa konečne vyplatilo a tak dokážem teraz do 8ej rána spraviť aj tri krát viac ako niektorí do obeda. 
Not everybody can manage waking up at 5 AM and be already full of energy. The constant commuting both to high school and university during early hours of the day finally paid off and now I am by 8AM capable of doing three times more than some people can manage by noon.

17.   Dôveruj svojej intuícii
Trust your gut

Intuícia je skvelá vec. Aj zvieratá na prežitie využívajú svoje inštinkty tak prečo by som nemohla dôverovať tomu vnútornému hlasu, ktorý ma zatiaľ nikdy nesklamal?
Intuition is a great thing. Even animals use their instincts for survival so why I shouldn‘t be trust that inner voice which never failed me?

18.   Prechádzky v prírode ťa naplnia energiou
Going on walks energizes you

Niekedy zabúdam aké očisťujúce je ísť len tak do prírody. Stačí iba chvíľka a ušetrím si hodiny u psychológa, ktoré mi vlastne ani netreba a odbremením kamošky od tárania o nepodstatných veciach.
I often forget how refreshing it is to just go for a walk somewhere in nature. Only a while will do and it saves you hours at psychologist sessions which you probably don’t even need. Plus you also save your friends from listening to you talking rubbish about unimportant things.

19.   Antikoncepcia dokáže ovplyvniť tvoje psychické zdravie, no nie práve k dobrému
Contraception pill can affect your mental well-being and not in a good way

To, že som vtedy mala šialené výkyvy nálad v takej intenzite, že som sa ani sama nespoznávala nebolo len tak. To, že som mala chuť len tak rumázgať na verejnosti tiež nie. Múdri ľudia často opakujú, že dva krát do tej istej rieky nevstúpiš. Snáď si to už do tretice budem pamätať.
That I went through some terrible mood swings which were so intense I couldn’t even recognize myself in such behaviour wasn’t something I made up. That I wanted to cry in the middle of the day in public wasn’t either. Wise people often say that no man ever steps in the same river twice. I will hopefully remember that when I will be tempted for a third time.

20.   Zachovaj si svoj entuziazmus
Keep your enthusiasm

Odjakživa som sa dokázala ľahko nadchnúť pre veci, ktoré ma zaujímajú. Napriek tomu, že časom z ľudí takéto pôvodné nadšenie vyprchá, mne sa podarilo ukryť ho pred všetkými nástrahami tak, aby mi dnes slúžilo ako zdroj neutíchajúceho optimizmu.
I could become excited easily about things I care about ever since I can remember. For most of the people, this kind of enthusiasm disappears when they get older but I managed somehow to keep it within myself, protected from harm so that it can become the fuel of my unflagging optimism.

21.   To, že nezapadneš môže byť pre teba dobré
Not fitting in can be good for you

Nie vždy sa mi podarilo dobre zapadnúť do kolektívu. Nikdy som sa však nesnažila nikomu prispôsobovať a splynúť s davom len preto, aby ma mali druhí radi. S odstupom času som si aj tak väčšinou uvedomila, že zachovať si charakter a byť sám sebou je predsa len väčšia zábava.
I often couldn‘t fit in when I found myself in the group of my own peers. But I never tried to conform just in order to blend into the crowd so that other people would like me. In hindsight I have realized that maintaining my character and being true to myself is more fun anyway.

22.   Staraj sa o svoje zdravie
Take care of your health

Kto ma pozná dlho dobre vie, že nie som práve športový typ. Zdravie by však malo byť prioritou pre každého. Napriek počiatočnej nevôli sa z vždy môže z pravidelného pohybu či stravovacích návykov stať zvyk, alebo nie?
Everybody who knows me well is aware of the fact that I have never been a sporty type of a person. That being said, health should still be a priority for everyone. Despite of the initial displeasure, it has been often proved to me that regular activity or change in eating habits can become a habit when you really want to.

23.   Neplánuj si všetko, užívaj si spontánnosť
Don‘t plan everything,  enjoy randomness

Mám rada poriadok a to sa odráža vo všetkých sférach môjho života. Niekedy je ale lepšie nechať veciam voľný priebeh a objaviť celkom nové chodníčky.
I like to keep things in order which is reflected in all of the aspects of my life. But sometimes it is way better to let things take their natural course and discover completely new horizons.

24.   Aj rodičia sú iba ľudia a robia chyby ako všetci ostatní
Your parents are ordinary people and they make mistakes, too

Vyrastala som s pocitom, že rodičia sú neomylní dospeláci, čo robia všetko presne tak, ako sa má. S pribúdajúcim vekom si však každý uvedomí, že keď sa im v živote vyskytne náročná situácia, sú rovnako zmätení, stratení či nesvoji ako my.
 Growing up you have a feeling that your parents are infallible adults who do things just the way it should be. Once you become an adult you‘ll realize that when a challenging situation occurs in their life, they are confused, lost or uncomfortable the same way you are.

25.   Požiadaj o pomoc ak ju potrebuješ
Ask for help if you need it

Kto sa nepýta, nevie. Prečo sa trápiť nad niečím, čo sama nezvládnem, keď môžem poprosiť o pomoc niekoho, kto ma možno aj niečo nové naučí?
If you’ll never ask you’ll never know. Why should I be worrying about something I just can’t do alone when I can ask for help from somebody and maybe I will even learn something new?

26.   Byť chvíľu sama je úžasné
Being alone for a while is amazing

Keď strávim nejaký čas celkom sama, medzi ľudí sa vraciam s takým pokojom akoby som práve pricestovala z meditačného kurzu. A to mi k radosti ani veľa netreba. Stačí prázdny byt v ktorom si môžem vypeckovať skvelú hudbu, napustená vaňa alebo ranná prechádzka ľudoprázdnym mestom.
When I spent some time by myself I always come back to people feeling so relaxed as if I just arrived from a meditation course. I don‘t even need that much to become happy this way. Having an empty apartment where I can blast great music, soaking in a hot tub or a morning walk through an empty city will do the job perfectly.

27.   Nerob si toľké starosti
Worry less

Pozerať sa na veci z tej správnej perspektívy je nesmierne dôležité. Stačí, keď si spomeniem na nižšie uvedený citát od populárneho astronóma Carla Sagana a hneď hodím všetky bežné problémy za hlavu.
Looking at things from the right perspective is immensely important. Each time I remember the popular astronomer Carl Sagan‘s quote I am attaching here, it helps me to put all that troubles me behind.


4 komentáre :

  1. Fakt krásně napsaný článek, moc se mi líbil :) Hlavně musím strašně souhlasit s 21., hlavně v této době, kdy chce každý mezi ostatní zapadnout, ale já se na to už dávno vykašlala :D

    OdpovedaťOdstrániť

Made With Love By The Dutch Lady Designs