How To Be a Woman

19. 3. 2017


Prvou skutočnou feministkou, s ktorou som sa zoznámila ešte v prvom ročníku na strednej škole, bola slovenská spisovateľka Uršula Kovalyk. Spolužiačky z vyšších ročníkov v redakcii školského magazínu s ňou urobili rozhovor pri príležitosti vydania jej literárneho debutu Neverné ženy neznášajú vajíčka. Musím sa priznať, že dovtedy som sa nikdy priveľmi nezamýšľala nad tým, do akej miery je život mnohých žien slobodný a kde sa ich slobodná voľba často končí. Ako som dospievala, téma rodových stereotypov ma fascinovala čoraz viac a vďaka viacerým osobnostiam svetovej literatúry som postupne odhaľovala alarmujúce skutočnosti, s ktorými sa ženy stretávajú takmer denne.

The very first feminist I heard about when I was still a freshman at high school was the Slovak writer Uršula Kovalyk. My older classmates in the editorial team of the school magazine interviewed her on the occasion of the publication of her very first literary debut Unfaithful Women Hate Eggs. Never before have I given some serious thought to the idea of to what extent the life of some women is really free and where their free will often ends. Growing up, the topic of gender stereotypes fascinated me more and more and thanks to various figures of world literature I gradually began to discover all the alarming truths that some women have to face on a daily basis.

10 Things You Shouldn’t Do at Concerts

7. 3. 2017

live show crowd concert

Živé koncerty dokážu fanúšikom poskytnúť ten najhlbší hudobný zážitok. Vidieť ako tvoja obľúbená kapela zahrá skvelé skladby priamo pred tebou, zatiaľ čo si pri tom môžeš ten moment užívať s pivkom v ruke a priateľmi navôkol. Takéto chvíle sa človeku dokážu dostať riadne pod kožu a zostanú vo Vás navždy. Môže sa však stať, že ti tvoju chvíľku znepríjemní niekto cudzí tým, že poruší neoficálny bontón účastníka rockového koncertu. Či už teda ideš na svoj prvý koncert alebo na ne chodievaš pravidelne, pozrime sa spolu na 10 vecí, ktoré nám dokážu najviac pokaziť špeciálny večer a ktoré by si pre spokojnosť okolo stojacich radšej nemal robiť.

Live shows can provide you with the most profound musical experiences ever. Watching your favourite band performing amazing songs right in front of you while you’re enjoying the moment surrounded by friends with a beer in your hand. These moments can get deep under your skin and remain with you forever. However, it may happen that such experience can get spoiled by somebody else who breaks the unofficial rules of rock concert attendant. In case you are going to your very first live show or you attend these on a regular basis, let’s look at the 10 things that can ruin your special evening and which you should avoid doing for the good of the people who are around you.
Made With Love By The Dutch Lady Designs