Youtubers To Watch #1

28. 2. 2017


Ako zabíjate voľný čas? Ak nepozerám nejaký seriál alebo nedriemem pri knihe, zvyknem (ako dnes asi každý) prezerať YouTube a hľadám niečo, čo by vyhovelo mojej nálade a rozpoloženiu. Časom som takýmto spôsobom objavila množstvo zaujímavých kanálov, pričom o tie, čo naozaj stoja za pozretie, by som sa chcela podeliť aj s Vami. Ak máte aj Vy nejaké tipy, budem rada ak mi ich napíšete do komentára pod článok nech sa môžem inšpirovať aj ja J

How do you kill time? If I‘m not watching any series or snoozing while reading a book, I mostly like to (as everybody else) browse YouTube to search for videos which would suit my mood and state. With time I have managed to find many interesting channels this way, and I would like to share with you the ones which are genuinely worth watching. If you have any other tips, please write them to the comment section and I will be happy to get inspired as well J


Hannah Witton
Ak by ste sa chceli zabaviť pri videách, kde sa veľmi otvorene hovorí o sexe, menštruácii, feminizme, vzťahoch a vlastne aj iných rozličnostiach, čo život prináša, pozrite si tie od Hannah Witton. Zábavná, energická smršť s podrezaným jazykom si posvietila na rôzne kontroverzné ale dôležité  témy a vyplnila tak priestor, ktorý bol na YouTube potrebný ako soľ. Pri pozeraní šialených Drunk Advice sa vždy dobre zabavím, no na druhej strane, obsah aký ponúka vo svojich Hormone Diaries, či videách o sexe, pohlaví a sexualite, zaujme najmä svojou prirodzenosťou a revolučnými názormi.


If you would like to have a little laugh watching videos where people talk very openly about sex, periods, feminism, relationships and much more that life can bring, check out the ones uploaded by Hannah Witton. She is a funny and energetic force of nature that has got the gift of the gab and holds the spotlight to some controversial but significant topics. This way she has filled up the space on YouTube which was well-needed and opened a conversation about things we all experience but don’t talk so much about. Her crazy Drunk Advice videos crack me up, but on the other side the content she discusses in the Hormone Diaries, or the videos about sex, gender and sexuality really grabs the viewer’s attention with their spontaneity and revolutionary opinions.

REACT channel
Vždy keď dostanem chuť sa poriadne nasmiať, vyberiem si niečo z katalógu REACT kanálu. Ako už napovedá samotný názov, ide hlavne o videá, v ktorých ľudia rôznych vekových kategórií reagujú v podstate na čokoľvek, čo vás napadne. Podivné jedlá, nové hry, seriály, či iné spoločenské fenomény. Často tu skúšajú mladých do akej miery sa vyznajú v hudbe či filmoch populárnych v konkrétnych desaťročiach, ako dlho vydržia zadržať smiech, keď im ukážu obzvlášť zábavné videá, alebo im dajú ochutnať niečo netradičné.  Kreativite sa medze nekladú a v portfóliu môžete naďabiť naozaj na čokoľvek. Cieľom je, aby ste sa zabavili Vy.


Every time I feel I need to cheer up, I pick up something from the React channel catalogue. As its name suggests, the videos mainly capture people of various ages reacting to almost anything you can think of. Weird kinds of food, new games, movies or other social phenomena. Often they test teenagers or their own staff on their knowledge of music or movies which come from certain decade or they try to test how long they can manage to watch extremely funny videos without laughing. There are no limits to creativity and you can find almost anything in their portfolio. Their goal is for YOU to have fun. 

Jen Cambell
Z knižných kanálov je mojou najväčšou obľúbenkyňou mladá anglická spisovateľka Jen Cambell. Jen na YouTube okrem bežných knižných recenzií a predstavovaní zaujímavých noviniek často hovorí aj o netradičných žánroch v literatúre, spovedá iných youtuberov s podobným zameraním ale aj ponúka cenné rady pre tých, ktorí by sami chceli jedného dňa vydať vlastný titul. Občas sa zameria na konkrétny motív/tému, ktorá sa objavuje vo viacerých knižkách a analyzuje ich tak z iného pohľadu. Dlhodobým sledovaním jej videí som si uvedomila, že máme dosť podobný literárny vkus a tak sa môžem na jej odporúčania vždy spoľahnúť. Obzvlášť zbožňujem jej seriál Fairy Tales with Jen, kde postupne rozoberá pôvod obľúbených rozprávok.


Out of all of the booktubers, I like watching the young English writer Jen Cambell the most. Besides the usual book reviews and presentation of new interesting titles, Jen often speaks also about non-traditional genres in literature, talks to other book oriented youtubers and offers valuable advice to those, who would like to publish their own book one day. Sometimes she focuses on a particular motive/theme which occurs across many titles and analyzes it from an unconventional perspective. After watching her videos for some time, I have realized that our taste in literature is quite similar and therefore I can always rely on her recommendations. I especially enjoy watching her series Fairy Tales with Jen where she discusses the origin of popular fairy tales. 

Brooke Saward – World of Wanderlust
Tasmánčanka Brooke bola vôbec prvou cestovateľskou blogerkou, ktorú som začala sledovať. Aj keď jej YouTube kanál v poslednom čase trošku stagnuje a videá už nepridáva tak často ako kedysi (splnila si sen a otvorila si cukrárničku), vždy keď vydá niečo nové, nesmierne sa teším. Svoje zážitky s ľuďmi zdieľa najmä na populárnom blogu World Of Wanderlust, pričom videá o sólo cestovaní vešia na YouTube. Áno, dobre ste si prečítali. Na väčšinu dobrodružstiev sa vydala úplne sama!


I have to admit, that the Tasmanian girl Brooke was the very first travel blogger I started to follow. Although she doesn’t upload videos to her YouTube channel as often now as she used to (she made her dream come true and opened a small dessert house), every time a new content appears there I get very excited.  She also shares many of her experiences and tips on the popular blog World Of Wanderlust, but her solo travel videos always end up on her YouTube channel. Yes, you read it right. She embarks on most of the adventures totally alone!

BANGER TV
Ak ste videli známy dokument o hojnosti metalových žánrov Metal: A Headbanger‘s Journey alebo Global Metal, ktorý sa zaoberal tým, ako funguje metal v undergroundových scénach po celom svete (Brazília, Japonsko, Indonézia, Čína, Arabské Emiráty atď.) tvár Kanaďana Sama Dunna vám bude dobre známa. Pred necelými dvoma rokmi Sam založil skvelý YouTube kanál BANGER TV, kde nadväzuje na oba dokumenty a ponára sa ešte hlbšie do metalových vôd. Nájdete tu množstvo vzácnych a hlavne kvalitných rozhovorov, diskusií, dokumentov, recenzií a vôbec takmer všetko, o čo sa môže metalový fanúšik zaujímať. Takže ak neviete, čo s voľným časom, určite preskúmajte jeho obsah.


If you have seen the well-known documentary about the abundance of heavy metal genres Metal: A Headbanger‘s Journey or Global Metal which was more focused on underground heavy metal scenes around the globe (Brazil, Japan, Indonesia, China, United Arab Emirates etc.) you will be already familiar with the face of the Canadian Sam Dunn. It was about two years ago when Sam established an amazing YouTube channel BANGER TV, where he continues with what he started in those documentaries and dives even more into the depths of metal. You will find many special and high quality interviews here, discussions, documentaries, reviews and everything a true heavy metal fan could wish for. So if you have some spare time, definitely check out the contents of this one!

Žiadne komentáre :

Zverejnenie komentára

Made With Love By The Dutch Lady Designs