Goodbye 2017

31. 12. 2017


Rok končiaci s (pre väčšinu ľudí šťastnou) sedmičkou je za nami. Krátke ohliadnutie sa späť nikdy nie je na škodu, a tak sa rada pridám k zástupu blogerov a blogeriek, čo sumarizujú uplynulých dvanásť mesiacov. Osobne bol môj rok 2017 vysoko kontrastný a plný zmien. Pracovne aj voľno-časovo vypätý až do posledného decembrového týždňa, vďaka čomu mám dnes množstvo skvelých zážitkov, no o to náročnejšie bolo pre mňa na chvíľku sa zastaviť.

The year ending with number (for many people a lucky one) seven is over. A short look back is never a bad idea so I am therefore joining the club of all the bloggers who have been summarizing the past twelve months. Personally my 2017 was full of contrasts and changes. Work wise and leisure wise pretty intensive all the way up to the last week of December. This produced a lot of great experiences but sometimes made it more difficult for me to slow down.

10 Ultimate Halloween Songs

30. 10. 2017


Október je pravdepodobne môj najobľúbenejší mesiac v roku. Večery sa predlžujú a slnečné dni sú zrazu vzácnosťou. Okrem toho, že vzduch vonia dažďom a  rozkladajúcimi sa listami, teplota klesne na ideálnu hodnotu a všetko je tak krásne farebné! K obľúbenosti tohto mesiaca tiež nemálo pridáva aj skutočnosť, že sa oslavuje Halloween. Na jeden deň v roku je (čím ďalej tým viac aj v našich zemepisných šírkach) akceptovateľné chodiť po vonku prezlečený za  strašidelné, či priam mŕtvolne vyzerajúce mátohy.

October is probably my favourite month of the year. The nights are getting longer and the sunny days are more precious. Besides that the air smells of rain and rotting leaves, the temperature gets down to the ideal level and everything is so much more colourful! A strong contributing factor to October’s popularity is also the fact that we celebrate Halloween. For a single day we are allowed to (and it’s being accepted more and more in our country as well) walk the streets dressed up like creepy corpse-looking characters.

5 things you should never tell a metalhead

24. 10. 2017


Nalejme si čistého vína. Milujem metal a často sa v súvislosti s touto skutočnosťou stretávam s rôznymi reakciami. Stále si nahováram, že je to možno iba tým, že to ľudia nechápu, nevedia nič o tejto komunite a úprimne asi ani nemajú veľmi záujem pochopiť jej hudbu. Myslím, že všetci, ktorí sú na tom podobne (a nebodaj sú ešte aj ženského pohlavia) dostávajú od svojho okolia občas celkom zabrať. Priznajme si, že predsudky nás nikam neposúvajú, a preto by som chcela v tomto článku vyjasniť pre ignorantov  zopár vecí, ktoré sa mi zvyčajne veľmi nechce rozoberať.  Ak patríš do metalovej rodiny, poď si teda so mnou spočítať, či si v živote dostal niekedy aspoň jednu z týchto piatich otázok.

Let’s be honest. I absolutely love metal music and as a result I often experience all kinds of reactions to this fact. Sometimes I’m trying to tell myself that maybe it’s because these people just don’t get what it’s all about and have no information on the community involved – maybe even don’t bother to understand the music as such. I would say that everyone who is in the same situation as me (being a female even) will be familiar with the feeling of somebody else giving you a hard time. Let’s just admit that prejudices won’t get us anywhere and that’s why I intend to clear some things up for the ignorant ones. If you are a proud member of the metal family, count with me if you have ever got any of the following five questions.

One Day in Budapest

30. 9. 2017


Zámienkou na výlet do Budapešti môže byť takmer čokoľvek. Zatiaľ čo mnohé rodinky s deťmi túžia po prehliadke Tropicaria – najväčšieho morského akvária v Strednej Európe, tí prácou zlomení sa chcú zrelaxovať v Széchenyiho liečebných termálnych kúpeľoch. Našou výhovorkou bolo stretnutie s priateľmi, ktorí sa sem na pozvanie toho domáceho pozliezali z celej Európy. Nachodení, sme si jeden deň vyhradili na prechádzku po meste s cieľom vidieť to najpodstatnejšie z jeho krásy. 

Nowadays you can use almost anything as a pretext for visiting Budapest. Whereas most of the families with kids desire to see the Tropicarium - Central Europe's largest aquarium, those who are exhausted from work will long for a relaxing day at the Széchenyi Thermal Baths. Our excuse was to meet some friends who at the invitation of the local one arrived from all Europe. Walking our legs off, we reserved one day for some sightseeing through the city in order to see the most significant of its beauty. 

The Handmaid's Tale

19. 9. 2017


Písanie recenzie na dystopický román Príbeh služobníčky od fantastickej Margaret Atwoodovej mi zabralo neskutočne veľa času. Možno to bolo aj tým, že som v rovnakom čase sledovala aj filmové spracovanie a tak bol môj konečný zážitok o to intenzívnejší. Veď čo, niektoré témy vo Vás musia najskôr dozrieť než sa pustíte do ich hlbšej analýzy. Ak ste o tomto diele ešte nepočuli, máte čo doháňať a ja Vám s tým rada pomôžem.

Finishing the review of the dystopian novel The Handmaid‘s Tale written by the fantastic Margaret Atwood took me a long time. Maybe it was because I was simultaneously watching the new Hulu series so my final experience was even more intense. Never mind. Perhaps some stories require more time from us in order to absorb them completely and this was certainly the case as I was planning to analyze the book anyway. In case you aren’t familiar with the title, there’s a lot that you might be missing and I hope I can be useful at least a bit in this matter. 

5 things I'd do differently in college

19. 8. 2017


Väčšina ľudí v okruhu mojich priateľov už má výšku nejaký ten čas za sebou. Každý rok sa však touto cestou vydávajú tisícky ďalších šikovných mladých ľudí, ktorých kroky sú neisté a myseľ otvorená. Zamyslela som sa preto nad tým, ako som svoj študentský čas trávila ja a čo by som dnes možno urobila inak. Tým, ktorí v septembri začínajú novú kapitolu vo svojom živote tak prajem veľa šťastia a pre tých, čo už vysokú absolvovali mám krátku otázku. Keby ste mohli dať spätne samému sebe nejakú radu, aká by to bola?

Most of the people around me have already completed their degrees. Nevertheless, every year there are thousands of smart and young people embarking on their University journey with mind opened but steps that are insecure. After giving it some thought I came up with a post about a few things I would do differently in college. Let me wish good luck to those who are starting a new chapter of their lives this September! For all of you that have already finished, if you could give yourself some kind of an advice given all of your current experience, what would it be?

UNWIND AT: Mačkafé

24. 7. 2017


Mačky a káva. Káva a mačky. Mačky a káva všade kam sa pozriete. Presne o tom je v poslednom čase dosť populárny trend mačacích kaviarní.  Do jednej z tých slovenských som sa bola nedávno pozrieť. Taký mačkofil ako ja si predsa návštevu podobného priestoru nesmie nechať ujsť. Aj Vám by sa páčilo sŕkať obľúbený horúci nápoj, rozprávať sa s priateľmi a popri tom si užívať hladkanie pradúceho huňatého chlpáčika?

Cats and coffee. Coffee and cats. Cats and coffee everywhere you look. This is exactly what the growing trend of cat cafés is all about. Lately, I got a chance to visit one of the Slovak ones. A cat lover like me just couldn‘t miss such an opportunity, right? Would you like to be sipping at your favourite hot beverage and talking to your friends while stroking a purring fluffy creature as well as I would?

One Day in Krakow

24. 6. 2017


Keď som bola na výlete vo Varšave, všetci sa ma pýtali, načo tam idem a presviedčali ma, že by sa mi určite viac páčilo v Krakove. Varšava sa mi dodnes síce nezdá ako zlý nápad (o tom, čo sa oplatí vidieť si môžete prečítať v mojom článku), no po tom, ako som na vlastnej koži okúsila výstavnú skriňu južného Poľska, už viem, že ku Krakovu ma to predsa len bude ťahať viac.

When I went to Warsaw for a trip everyone was asking me why am I going there in order to persuade me that I would definitely like it more in Krakow. I am still confident that going to Warsaw is not such a bad idea (you can read all about the things worth seeing there in my post). However, ever since I have experienced this jewel of Southern Poland, I must admit that I will forever be attracted to Krakow more than to other places.

Aerovederci with Aerosmith in Krakow

13. 6. 2017


 Nestáva sa často, že sa vo vašom okolí ocitne kapela, na ktorej čele stojí jeden z najikonickejších rockových spevákov. Na takúto vec je nutné sa vopred pripraviť. Od momentu, kedy Aerosmith ohlásili svoje „rozlúčkové“ turné (v úvodzovkách preto, že si to vraj už rozmysleli a s koncertovaním prestať neplánujú),  som bola v pozore a čakala na predpredaj prvých vstupeniek. Vďaka intenzívnemu sústredeniu sa, sa mi tak podarilo uchmatnúť dve lukratívne miesta na zastávku v poľskom Krakove.

It doesn‘t happen so often that a band with one of the most iconic singers in rock music comes around. For this kind of a thing you need to get ready for in advance. Since that moment when Aerosmith announced their “farewell” tour (with quotation marks just because they’ve supposedly already changed their minds and are not planning to quit touring) I was keeping an eye on the pre-sale of the first tickets. Thanks to my deep concentration and strong determination I managed to book two really good seats for their stop in Polish Krakow.

10 Most Romantic Rock Songs

31. 5. 2017


Máj – lásky čas skončil a ja dúfam, že ste ho prežili príjemne. Mesiac, ktorý sa spája najmä s láskou, búriacimi sa hormónmi a blížiacim sa letom akoby priam nabádal k zamilovanosti. Keďže zaľúbenosť ide ruka v ruke s hudbou, snažila som sa zostaviť hudobný playlist s desiatkou najromantickejších rockových skladieb aké poznám. Niektoré sú možno trošku netradičné, iné som zase nedokázala vynechať, no sľubujem, že si medzi nimi nájdete aspoň jednu takú, čo sa Vám zapáči.


May – the time of love is over and I hope that you have spent it nicely. As if the month which has always been somehow associated with love, rising hormones and approaching summer would be encouraging us to fall in love. Since being in love goes almost hand in hand with music, I have tried to compose a playlist of 10 most romantic rock songs that I know. Some of them might seem a bit unusual, others were just a must to include but I promise that you’ll find at least one that you’ll like. 

One Day in Pula

27. 5. 2017


Nadväzujúc na môj posledný cestovateľský článok, ktorý vyšiel pred niekoľkými mesiacmi, si dnes budete môcť prečítať niečo o najväčšom meste severného Chorvátska, do ktorého sa vzhľadom na relatívne krátku vzdialenosť od našej domoviny, môžete vybrať naozaj kedykoľvek. Pula je rajom najmä pre nadšencov rímskej architektúry a jej obrovskou výhodou je, že si všetky pamiatky stihnete pozrieť za jeden deň!

Following up on my last travel post which I wrote a few months ago, you will now have a chance to read something about the largest city of Northern Croatia, where (based on the relatively short distance from our home country) you can set out really anytime you want. Pula is a paradise for the lovers of Roman architecture and its biggest advantage is that you can get to see all its sights in just a one day!

Mötley Crüe: The Dirt

10. 5. 2017

motley crue dirt autobiography

Mötley Crüe som dlho považovala za trošku preceňovanú kapelu a nikdy som im (až na pár megahitov) veľmi neprišla na chuť. Keďže však patria k najväčším menám rock-and-rollovej histórie a odvšadiaľ som na ich spoločnú autobiografiu The Dirt počula samú chválu, nedokázala som jej odolávať pridlho. Rozhodla som sa preto hľadať odpoveď na jednoduchú otázku. Je táto kniha naozaj tak šokujúcou a otvorenou spoveďou ako sa všade píše?

For a long time I have considered Mötley Crüe to be a bit overrated and I never liked their music as much as some other bands from the 80s (apart from a few of their biggest hits). Nevertheless, since they are one of the greatest bands in the history of rock'n'roll and the only thing I heard about their autobiography The Dirt was praise , I couldn‘t resist more. So I decided to search for an answer to a very simple question. Is this book really such a shocking an open confession as everybody says?

If You Have Ghost...

22. 4. 2017

ghost papa emeritus popestar


Pod rúškom štvrtkovej noci sme sa spolu s početnou skupinkou tmavo odetých ľudí zakrádali pri viedenskom Gasometri. Na návštevu sa tu ukázali nositelia Grammy za najlepší metalový výkon roka 2016 – tajomní Švédi GHOST. Po úspešnom albume Meliora totiž vydali dodatkové EP s názvom Popestar a tak sa predtým, ako sa opäť zatvoria do štúdia a začnú nahrávať novú dosku, prišli rozlúčiť s európskymi fanúšikmi aj do Viedne. 

Under cover of Thursday‘s night we came along with a numerous group of people dressed in black to the Vienna’s Gasometer venue. Grammy winners in the 2016 category best metal performance – the mysterious Swedes GHOST were coming for a visit. After the release of successful Meliora they put out a supplementary EP Popestar and decided to say goodbye to their European fans in Vienna before heading back to the studio for the recordings of their next album.

Spring Tunes

9. 4. 2017

spring garden pilsen flowers

Prvý jarný deň už máme za sebou a prvé skutočne hrejivé lúče slnka tiež. Po zimných melódiách Vám teraz predstavím tie svoje jarné, a keďže jar je časom prebúdzania, dúfam, že práve tieto skladby Vám pomôžu sa čo najlepšie naštartovať! Pripravte sa preto na poriadnu dávku energie, ktorej sa jednoducho nedá odolať.

Experiencing the first day of spring as well as the first truly warm rays of sunlight is already behind us. After the post about my winter tunes I am happy to show you my spring ones. Since spring is the time of awakening I hope these tracks will help you to kick-start your day in the best way possible! Get ready for a solid amount of irresistible energy which will hit you right in the feels.

27 lessons I've learned in 27 years

1. 4. 2017

birthday 27 things i learned in 27 years

Tento týždeň som oslávila svoje 27 narodeniny. Vždy som si predstavovala, že v tomto veku už budem mať poriadne premyslené, ako by som chcela, aby vyzeral môj život, no opak je pravdou. Všetko sa tak rýchlo mení, že sa niekedy nestačím ani rozhliadnuť a už je to zase inak. Čoraz viac prekvapujem samú seba a učím sa nové veci. Práve preto, som prišla s nápadom vypísať si zopár postrehov, ktoré som si za tých 27 rokov uvedomila. Už teraz sa teším na to, aké ďalšie veci si osvojím počas nasledujúceho roka.

This week I celebrated  my 27th birthday. I have always imagined that at this age I will have everything figured out about how I would like my life to be, but that’s not the case. Everything keeps changing so fast that I don’t even have time to take a look around. I have even been surprised with myself more often and have learned many new things. This is why I came up with an idea of writing down some of the findings I have learned for the past 27 years of my life. I can’t wait to see what life lessons will the next year bring. 

How To Be a Woman

19. 3. 2017


Prvou skutočnou feministkou, s ktorou som sa zoznámila ešte v prvom ročníku na strednej škole, bola slovenská spisovateľka Uršula Kovalyk. Spolužiačky z vyšších ročníkov v redakcii školského magazínu s ňou urobili rozhovor pri príležitosti vydania jej literárneho debutu Neverné ženy neznášajú vajíčka. Musím sa priznať, že dovtedy som sa nikdy priveľmi nezamýšľala nad tým, do akej miery je život mnohých žien slobodný a kde sa ich slobodná voľba často končí. Ako som dospievala, téma rodových stereotypov ma fascinovala čoraz viac a vďaka viacerým osobnostiam svetovej literatúry som postupne odhaľovala alarmujúce skutočnosti, s ktorými sa ženy stretávajú takmer denne.

The very first feminist I heard about when I was still a freshman at high school was the Slovak writer Uršula Kovalyk. My older classmates in the editorial team of the school magazine interviewed her on the occasion of the publication of her very first literary debut Unfaithful Women Hate Eggs. Never before have I given some serious thought to the idea of to what extent the life of some women is really free and where their free will often ends. Growing up, the topic of gender stereotypes fascinated me more and more and thanks to various figures of world literature I gradually began to discover all the alarming truths that some women have to face on a daily basis.

10 Things You Shouldn’t Do at Concerts

7. 3. 2017

live show crowd concert

Živé koncerty dokážu fanúšikom poskytnúť ten najhlbší hudobný zážitok. Vidieť ako tvoja obľúbená kapela zahrá skvelé skladby priamo pred tebou, zatiaľ čo si pri tom môžeš ten moment užívať s pivkom v ruke a priateľmi navôkol. Takéto chvíle sa človeku dokážu dostať riadne pod kožu a zostanú vo Vás navždy. Môže sa však stať, že ti tvoju chvíľku znepríjemní niekto cudzí tým, že poruší neoficálny bontón účastníka rockového koncertu. Či už teda ideš na svoj prvý koncert alebo na ne chodievaš pravidelne, pozrime sa spolu na 10 vecí, ktoré nám dokážu najviac pokaziť špeciálny večer a ktoré by si pre spokojnosť okolo stojacich radšej nemal robiť.

Live shows can provide you with the most profound musical experiences ever. Watching your favourite band performing amazing songs right in front of you while you’re enjoying the moment surrounded by friends with a beer in your hand. These moments can get deep under your skin and remain with you forever. However, it may happen that such experience can get spoiled by somebody else who breaks the unofficial rules of rock concert attendant. In case you are going to your very first live show or you attend these on a regular basis, let’s look at the 10 things that can ruin your special evening and which you should avoid doing for the good of the people who are around you.

Youtubers To Watch #1

28. 2. 2017


Ako zabíjate voľný čas? Ak nepozerám nejaký seriál alebo nedriemem pri knihe, zvyknem (ako dnes asi každý) prezerať YouTube a hľadám niečo, čo by vyhovelo mojej nálade a rozpoloženiu. Časom som takýmto spôsobom objavila množstvo zaujímavých kanálov, pričom o tie, čo naozaj stoja za pozretie, by som sa chcela podeliť aj s Vami. Ak máte aj Vy nejaké tipy, budem rada ak mi ich napíšete do komentára pod článok nech sa môžem inšpirovať aj ja J

How do you kill time? If I‘m not watching any series or snoozing while reading a book, I mostly like to (as everybody else) browse YouTube to search for videos which would suit my mood and state. With time I have managed to find many interesting channels this way, and I would like to share with you the ones which are genuinely worth watching. If you have any other tips, please write them to the comment section and I will be happy to get inspired as well J

SWING PLES

17. 2. 2017


Štyri roky som očkom pokukovala po zakaždým beznádejne vypredanom tematickom plese , ktorý sa konal len v Kursalone v Trenčianskych Tepliciach. Eventovej agentúre Spicy Brown, ktorá ho organizuje (a za svoje párty zbiera samú chválu) však netrvalo dlho, aby odpovedala na volanie severného Slovenska. Obľúbený SWING PLES tak uplynulý víkend prekročil hranice Trenčianskeho kraja a konečne sme mohli do rána swingovať aj v Žiline. Poviem Vám, že niet nad to, keď máte v práci skvelé kolegynky, ktoré dobre vedia, že ponuka na takúto akciu sa neodmieta a povolajú posily do boja o to, kto vydrží dlhšie na tanečnom parkete.

Four years I have been eying up the hopelessly sold-out themed ball which always took place only in Kursalon in Trenčianske Teplice. But it didn‘t take so long for the event planning agency Spicy Brown which organizes the event (and is praised almost everywhere for their far-famed parties) to answer the call of Northern Slovakia. The popular SWING BALL crossed the borders of the Trenčín region so that we could swing properly in Žilina as well. To tell the truth, there is nothing better than having some great colleagues at work, who know well that an offer like this just can‘t be refused and call up additional resources to join us in a battle of who will stay the longest on the dance floor. 

UNWIND AT: Stefanka

5. 2. 2017


 Ako ste na tom s novoročnými predsavzatiami? Osobne si skôr ako predsavzatia v novom roku stanovujem dlhodobejšie ciele, ktoré sa snažím počas roka čo najlepšie plniť. Jednou z mojich tohtoročných úloh je (pre niekoho možno úplná banalita, no pre mňa celkom výzva) tráviť viac času na čerstvom vzduchu. Každá prechádzka v prírode má liečivé účinky, no keď je vonku sychravo a hmlisto, odhodlať sa niekam ísť je hotové umenie. Preto som sa rozhodla, že budem prechádzky spájať s objavovaním nových kaviarní/čajovní/reštaurácií, pričom o tých miestach, ktoré naozaj stoja za návštevu, Vám budem písať tu na blogu. Prvou takou oázou pokoja, ktorú som našla len nedávno je kaviarnička Štefánka v Púchove.

What do you think about New Year’s resolutions? I prefer setting myself a couple of long-term goals for the New Year, which I try to accomplish to the best of my abilities. One of my current missions (for somebody this might be trivial but for me it‘s quite a challenge) is to spend more time outside. Every walk in nature has healing effects on body and soul but if the weather is raw and foggy, it is really difficult to bring myself to go for it. This is why I have decided to combine walks with discovering new coffee houses/tea rooms/restaurants and the places which are honestly worth visiting will be presented on the blog as well. The first of such oases of peace I came across only recently is the small café Štefánka in Púchov.

Winter Tunes

29. 1. 2017


Vždy mi viac vyhovovalo chladnejšie počasie. Keď si spomeniem na zimu z detstva, vybaví sa mi vôňa sušiacich sa mokrých oteplovákov na radiátore, nekonečné sánkovačky a dvojhodinové cesty zo školy, počas ktorých sme sa so spolužiačkami na taškách spúšťali z každého kopca, ktorý bol o trošku väčší než my samy. Ešteže po novom roku poriadne prituhlo a príroda vyzerá tak, ako si ju z tých čias pamätám. Rozdiel je len v tom, že som sa ešte nespustila na sánkach či na lopate zo žiadneho kopca a staré oteplováky zostali moľami rozožraté niekde u starej mamy na povale. Okrem toho som časom prišla aj na to, že čerstvo napadaný sneh si môžem užiť aj inak ako s roztápajúcou sa guľou za krkom.  Napríklad tak, že si pripravím čaj alebo horúcu čokoládu a pri počúvaní „zimných melódií“ si vychutnávam pohľad z okna na zamrznutú krajinu. Pri ktorých skladbách si automaticky predstavím túto idylku? Čítajte...

I have always felt more comfortable with colder weather. When I recall the winters of my childhood I must think of the scent of wet salopettes being dried on a radiator, endless sledging and two-hour long walks from school which we used to spent sledging down every hill we had in our way and which was a bit bigger than we were -using our schoolbags. Thank God that after New Year’s Eve it got even colder and the nature looks the same as I remember it from those days. The only difference is that I haven’t sledged anything yet and my old salopettes must lay eaten through by moths somewhere at my grandma’s attic. With time I have also realized that I can enjoy the freshly fallen snow in a different way than just with having a snowball melted behind my neck. I can for example prepare some tea or hot chocolate and while listening to some “winter tunes“ I can enjoy observing the frozen countryside from distance. Which songs automatically make me want to get cosy like this? Well, let‘s continue…

Does the Noise in My Head Bother You?

15. 1. 2017


Keď sa v roku 1948 v nemocnici na New Yorskom Manhattane narodil malý Steven Victor Tallarico, nikto nemal ani len tušenia aký živel prišiel na svet. Dnes jeho nezameniteľný hlas a charizmatický výzor poznajú ľudia po celom svete, pričom kapela, na ktorej čele stojí od samého začiatku, je na scéne už takmer päťdesiat rokov. Zaujímalo by Vás, ako túto šialenú jazdu vníma Steven sám?

In 1948, when the little Steven Victor Tallarico was born in a Manhattan’s Polyclinic Hospital, nobody could foresee what force of nature becomes of this boy. Sixty years later, all the people around the globe have heard his unmistakable voice and have seen his charismatic appearance whereas his band has already been active almost for fifty years. Are you interested in learning how the crazy ride has been perceived by Steven himself?

Top 10 most played albums of 2016

8. 1. 2017


Hudobne a koncertovo bol rok 2016 nielen zaujímavý ale hlavne plodný. K najpočúvanejším albumom roka však ako je už zvykom rada pridávam aj zopár novo objavených umelcov, ku ktorým si moje ušká s obľubou privykli. Vedeli by ste si vybrať svojich desiatich favoritov, ktorí sa Vám počas uplynulého roka neustále ocitali v playliste? Tých mojich nájdete v tomto hudobnom sumári J
Music-wise and concert-wise the entire 2016 was not only interesting but above all fruitful. As it is usually the way in these posts, I would like to add also some of the newly discovered artists to whom my ears used to listen to with delight. Would you be able to choose your ten favourites, which you have repeatedly found in your playlist throughout the past year? You can read about my picks in this music summary J
Made With Love By The Dutch Lady Designs