Goodbye 2016

31. 12. 2016


Rok 2016 sa končí a neviem síce ako Vy, ale ja sa na ten nový už veľmi teším. Mám pocit, že aj keď mi posledných dvanásť mesiacov prinieslo do života nespočetne veľa šťastných a príjemných chvíľ, z globálneho pohľadu rok 2016 asi nebude patriť medzi najpozitívnejšie. Aby sme však vkročili do novej etapy s úsmevom na perách, poďme zrekapitulovať, čo sa dialo na blogu aj mimo neho J

The year of 2016 is coming to its end and though I can‘t tell how you feel about this, I am already genuinely excited for the new one to come! I have a feeling that although I have experienced many happy and pleasant moments for the past 12 months, I doubt that 2016 will be remembered as a positive year globally. However, to enter the new phase with a smile on our faces, let’s recap on what’s been happening on this blog and beyond J

Christmas markets

23. 12. 2016


V tomto článku sa nechystám nikoho naháňať a ani sa pýtať na to, či máte všetko na sviatočné dni už napečené a nakúpené. Vianoce by predsa mali byť aj o pokoji a príjemných chvíľach, ktoré sa s týmto obdobím spájajú. Kým nastane Štedrý deň, čaro Vianoc môžete pocítiť napríklad aj pri návšteve vianočných trhov, ktoré sa s rastúcou popularitou stali v takmer každom väčšom európskom meste už samozrejmosťou. Dovoľte mi teda predstaviť Vám tie miesta, ktoré mi v tomto ročnom období prirástli k srdcu najviac.


In this post I don‘t mean to rush anyone or ask you about how are you doing with all of the preparations for the holidays  - if you have all desserts made and all present bought and such. Christmas time is supposed to be about peace and pleasant moments which are somehow automatically associated with this time of year. Before the Christmas Eve arrives, the magic of Christmas can be also experienced during a visit of Christmas markets, which due to increasing popularity have become a matter of course in every larger European town. Let me therefore show you some of those places I have grown fond of especially during winter holiday season. 
Made With Love By The Dutch Lady Designs