Band T-shirts

6. 11. 2016


Oddanosť istému hudobnému žánru alebo jednotlivým umelcom bolo odjakživa možné prejaviť rôznymi spôsobmi. V prvom rade  priamo podporíte ich tvorbu (a vlastne aj existenciu) tým, že si kúpite samotné nahrávky alebo sa prídete pozrieť na koncert a spotení si spolu s početnou skupinkou podobne hudobne orientovaných bláznov zaskáčete na tú svoju. Ďalším spôsobom je aj zaobstaranie si kapelových tričiek, ktoré sa v rockovej či metalovej komunite stali ukazovateľom vzájomnej spolupatričnosti. Úprimne vo svojom okolí asi nepoznám nikoho, kto by nemal niekde doma v skrini aspoň jedno univerzálne. Spomínate si, aké bolo to Vaše prvé?

Devotion to a music genre or a particular artist could have always been expressed in many ways. In the first place, you can support their work (and actually their existence, too) by just buying their records or by coming to see their live shows and jump around with a numerous bunch of freaks who have identical taste in music as yourself. Buying band t-shirts is another way of expressing your love. These have also the additional value of being something like an indicator of mutual sense of togetherness in the rock-metal community. Honestly, I don‘t know a single person who doesn’t hide at least one universal band t-shirt somewhere in their closet. Do you remember what your first one looked like? 
Made With Love By The Dutch Lady Designs