Lovely Oviedo

24. 4. 2016


Sever Španielska zohral v dejinách krajiny dôležitú úlohu. V rannom stredoveku zostal región Astúrie jedným z mála tých, ktoré Arabi nikdy nedobili a tak sa toto územie stalo centrom kresťanského znovudobytia celého pyrenejského polostrova. Historickým jadrom bolo už od svojho založenia v roku 761 Oviedo, z ktorého pochádza aj známy pretekár formuly 1 Fernando Alonso. Toto mesto by nemali obchádzať ani pútnici na ceste do Compostely, keďže vôbec prvým pútnikom, ktorý cestoval až ku hrobke svätého Jakuba bol prvý astúrsky kráľ Alfonso II a jeho východiskom bolo práve Oviedo. Dnes domáci preto s obľubou hovoria, že kto na ceste do Santiaga nepríde aj do Ovieda „navštívi len sluhu a nie Pána“.

The North of Spain has played a significant role in the history of the entire country. During the Early Middle Ages the region of Asturias was one of the few that the Arabs never conquered and this area became the centre of Christian Reconquista of the Iberian Peninsula. Ever since it was founded in 761, the city of Oviedo which is also a birthplace of the Formula 1 racer Fernando Alonso, has been the historical core of the area. Not even the pilgrims on their way to Compostela should skip this place since the very first pilgrim travelling to the shrine of Saint Jacob was the first Asturian king Alfonso II who started his journey in Oviedo. Nowadays, the locals like to point out to an old saying that whoever skips Oviedo on their way to Santiago “will visit only the servant and not the Lord“.Toto menšie mestečko s vyše dvesto tisíc obyvateľmi má pre mnohých doslova ideálnu polohu. Obklopujú ho nádherné vrchy pohoria Aramo, ktoré siahajú až do výšky 1786 metrov a pritom sa nachádza iba 30 kilometrov od Atlantického oceánu. Preto ak máte radi turistiku ale radi sa počas teplých mesiacov kúpete v mori, pri návšteve Ovieda zabijete dve muchy jednou ranou. To, že si mesto obľúbil aj samotný Woody Allen (ako som už písala v článku o regióne Astúrie TU) a nakrútil tu časť populárneho filmu Vicky Cristina Barcelona môžete vnímať ako príjemný bonus.


According to many, this city with population slightly exceeding 200 000 has an ideal location. It‘s surrounded by marvellous peaks of the Aramo mountain range which rises above 1786 metres although situated only 30 kilometres from the Atlantic. Therefore if you enjoy hiking but also like to have a swim in the sea, you are going to kill two birds with one stone visiting Oviedo. Then the fact that also Woody Allen fell in love with the city so much that he filmed parts of the popular movie Vicky Cristina Barcelona (as I mentioned in my article about the Asturias region HERE) becomes a very pleasant bonus.

Hlavnou historickou pamiatkou centra je nepochybne katedrála sv. Salvadora, ktorú začali stavať už v 14. storočí. Jej výstavba však trvala až do 16. storočia, pričom namiesto dvoch veží postavili kvôli nedostatku financií iba jednu. Keďže výstavba trvala cez tri storočia, dnes na katedrále môžeme vidieť nielen prevládajúce gotické, ale aj predrománske, románske či barokové prvky. Katedrála však nie je jedinou významnou pamiatkou v meste. Neďaleko od historického centra sa nachádza kostolík San Julián de los Prados , v ktorom sa nachádza jedna z najzachovanejších stredovekých fresiek. V okrajových častiach Ovieda sa nachádzajú aj UNESCO-m chránené románske kostolíky San Miguel de Lillo, Santa Maria del Naranco. Posledný je dodnes jedinou ukážkou vizigótskeho karolínskeho paláca v Španielsku (v 12. storočí ho prestavali na kostolík). Fakt, že mesto bolo odjakživa silným centrom kresťanskej viery signalizuje aj obrovská socha Krista, ktorá sa vo výške 634 metrov týči nad mestom z najbližšieho kopca Naranco.

Beyond all doubt the main historical highlight of the centre is the Cathedral of San Salvador which started to be built in the 14th century. However, the construction progressed until the 16th century with only one tower built due to the lack of resources. Since the constructing took almost three centuries it is possible to spot not only the prevailing gothic elements, but also the pre-Romanesque, Romanesque and Baroque ones. But the cathedral is not the only notable sight in the city. Near the city centre you may see a small church San Julián de los Prados where one of the best preserved medieval frescoes was found. On the periphery of Oviedo also other Romanesque churches protected by UNESCO called San Miguel de Lillo, Santa Maria del Naranco are situated. The latter is the only Visigoth or Carolingian palace building still standing in Spain (converted into a church in 12th century). The fact that the city has always been a strong centre of Christianity is demonstrated also with a giant statue of Christ rising above Oviedo from the height of 634 metres on the mount Naranco. 
Napriek tomu, že je mesto významné z hľadiska dejín, pôsobí veľmi moderne o čom svedčia vkusne zasadené moderné budovy, v ktorých nájdete väčšinou banky či obchodné centrá. Skutočne dojímavé sú aj sochy roztrúsené po celom meste. Tou najkontroverznejšou je azda  „Zadok“ oficiálne nazvaná Culis monumentalibus od španielskeho umelca Eduarda Úrcula. No nájdete tu aj sochu už spomínaného Woodyho Allena. Keď sa budete prechádzať po mestských uličkách všimnite si ten poriadok. Presne tak, Oviedo bolo dokonca niekoľko krát po sebe vyhlásené za najčistejšie mesto Španielska. Okrem toho sa mesto môže pýšiť aj dostatkom zelených plôch. Na skok od centra sa nachádza oddychový park Campo de San Francisco, v ktorom stretnete pávy, pričom jedným z najväčších parkov je aj Parque de Invierno s nádherným výhľadom na pohorie Aramo. Obyvatelia Ovieda nijako neskrývajú skutočnosť, že ich rodisko nepatrí medzi rušné miesta. Verím tomu, že  jeho pokojná atmosféra však všetkým spríjemní chvíle v ňom strávené. Na preskúmanie je tu predsa toho viac než dosť!

Although the city gained its significance mainly thanks to history, you will definitely spot a modern vibe to it thanks to tastefully placed modern buildings where mostly banks or shopping centres are situated.  Truly moving are also the statues scattered around the centre. The most controversial one is perhaps the “Butt“officially named Culis monumentalibus by Spanish artist Eduardo Úrculo. However, among others, also a statue of already mentioned Woody Allen can be found. When you‘ll be walking the streets, pay close attention to the tidiness of the city. Exactly. It happened few times in a row already that Oviedo was declared the cleanest city of Spain. Besides that, it boasts with many green areas, too. Walking distance from the centre a nice park Campo De San Francisco with peacocks is located, whereas one of the largest parks Parque de Invierno offers a stunning view on the Aramo range. The locals won’t hide the fact that their home doesn‘t rank among the busiest places on Earth. But I believe that it is its calm atmosphere will make your time spend there a lot more pleasant. Anyway, it still has a lot to offer, hasn‘t it?

4 komentáre :

  1. Neskutočné fotky máš! Neopísateľná energia z nich vyžaruje! :)
    Vždy sa rada vraciam na tvoj blog, je vážne unikátny! ♥

    |SYDNEYSLEEK|

    OdpovedaťOdstrániť
  2. Je tam naozaj nádherne! ♥ A musím ti aj ja pochváliť fotky, sú skvelé ♥

    OdpovedaťOdstrániť

Made With Love By The Dutch Lady Designs