One Day in Warsaw

28. 1. 2016


Najväčšie a hlavné mesto históriou skúšanej krajiny neraz nanovo vstalo z popola. Aj keď sa Varšava nemusí niekomu na prvý pohľad zdať ako príliš zaujímavé miesto na návštevu, myslím si, že nie som jediná, ktorú toto veľkomesto príjemne prekvapilo. Okrem Mikuláša Kopernika, ktorého Vám budú pri prechádzke mestom pripomínať ulice, pamätníky a múzeá, vo Varšave pôsobili aj skladateľ Frederik Chopin, či významná vedkyňa a nositeľka Nobelovej ceny Marie Curiová.

The biggest city and the capital of a country which was put to trial many times throughout history ann which has repeatedly risen from the ashes. Even though Warsaw doesn’t seem to appeal to some as the most interesting place for a visit, I believe that I am not the only one who was pleasantly surprised with the metropolis. Besides Nicolaus Copernicus (of whom you will be reminded constantly when noticing the names of the streets, monuments and museums), there are also other important figures associated with the city such as the famous composer Frederik Chopin or the well-known scientist and first female winner of the Nobel Prize - Marie Curie.

Varšava rovnako ako celý poľský národ má za sebou dramatickú históriu. Nadšenci dejín budú možno sklamaní, keď zistia, že po bombardovaní v roku 1944 bolo celé historické centrum mesta zničené. Obyvatelia sa však po tejto udalosti rozhodli ho nanovo zrekonštruovať.  Preto všetko, čo dnes v blízkosti hlavného námestia uvidíte (vrátane kráľovského paláca), bolo postavené v 70. a 80. rokoch. Napriek tomu si myslím, že toto úsilie je obdivuhodné a ak by niekto o bombardovaní nevedel nič, dal by sa ľahko oklamať. Z hlavného námestia so Žigmundovým stĺpom je nádherný výhľad na rieku Vislu a aj na moderne vybudovaný športový štadión. Majestátnym symbolom centra je kráľovský palác, ktorý bol až do 18. storočia sídlom poľských kráľov. V súčasnosti môžete v paláci okrem prehliadky jednotlivých miestností bývalej kráľovskej rezidencie vidieť aj unikátnu galériu grófky Lanckoronskej, ktorá obsahuje aj dva portréty od Rembrandta.

Warsaw as well as the entire Polish nation has witnessed some very dramatic history events. Therefore history enthusiasts will be probably quite disappointed to learn that after the bombing of the city in 1944 the entire Old Town has been destroyed. However, after the tragic event its inhabitants have decided to re-construct it from scratch. Everything you will see nearby the Castle Square Plac Zamkowy (the Royal Castle included) has been built in the 70s and the 80s. Nevertheless I think that their efforts are admirable and if there would be anyone who wouldn’t know a thing about the bombing, he could be easily deceived.  There is also a marvellous view from the Castle Square dominated by Zygmundt’s Column on the river Vistula and the modern National Stadium behind it. The majestic symbol of the Old Town is the Royal Castle itself which has been used as the main seat of the Polish kings till the 18th century. Nowadays, during the sightseeing tour of the individual rooms you may see also the unique gallery which belonged to the Countess Karolina Lanckorońska and which contains two portraits painted by Rembrandt.Varšava je aj mestom kontrastov. Na jednej strane domáci v minulosti zachraňovali z historických pamiatok všetko čo sa dalo, na druhej strane stavali vysoké moderné mrakodrapy. Palác kultúry a vedy je najvyššou budovou v Poľsku, meria 231 metrov a má vyše 3000 miestností. Tento kolos je ukážkovým príkladom socialistického realizmu a domáci  ho vnímajú rozpačito, keďže mnohým pripomína symbol sovietskeho potláčania Poľska. Palác sa pri okolitých budovách naozaj hrdo vyníma, no nám však nápadne pripomínal skôr mrakodrapy v New Yorku.

Warsaw is also a city of contrasts. On one hand did the locals try to save whatever from the historical monuments was possible to recover, on the other hand they were constructing high and modern skyscrapers. The Palace of Culture and Science is the tallest building in Poland, it is 231 metres high and contains more than 3,000 rooms. This colossal construction is presented as an example of the architectural style of socialist realism; however the locals have controversial views on the building since for many it represents a symbol of the soviet oppression of Poland. We had a slightly different opinion on the building since it conspicuously reminded us of the skyscrapers in New York.Jedným z mnohých príjemných prekvapení bolo množstvo zelených plôch v meste. Medzi najväčšie a najkrajšie parky určite patria Łazienki pomenované podľa rekreačného kráľovského paláca, ktorý sa v ňom nachádza. Okrem turistov môžete v parku naďabiť aj na nenažrané veveričky, kačice, havrany, pávy a všelijaké iné zvery. Dávajte si tak pozor na svoju desiatu, pretože ak sa s ňou už raz rozhodnete podeliť, ich hladné krky vás budú prenasledovať až kým si nenájdu inú obeť.  Leží tu aj pomník skladateľa Frederika Chopina, pri ktorom sa na jeho počesť každú nedeľu počas letných mesiacov odohrávajú klavírne koncerty. Jeho srdce by ste v parku však márne hľadali. To je uložené v striebornej schránke a zamurované v jednom z pilierov Kostola svätého Kríža na hlavnej ulici  Krakowskie Przedmieście.

One of the many pleasant surprises was the abundance of green areas. Łazienki Park definitely ranks among the biggest and most beautiful parks of the city. The park got its name from the baroque bath palace situated within it. Except for the tourists walking by you will encounter also greedy squirrels, ducks, ravens, peacocks and many other animals. But be careful about your snack because once you decide to share it, their omnivorous stomachs will follow your steps until they find some other victim. Łazienki Park is also home to the Chopin monument where every Sunday afternoon during the summer days open-air piano concerts with his music take place. However if you would be searching for Chopin’s hidden heart in the park you wouldn’t find it there. It has been immured in a silver urn into one of the pillars of the Holy Cross Church on the street Krakowskie Przedmieście.
Priznávam, že som ešte nenavštívila miesto, ktoré by bolo viac na východ ako Varšava a tá ma doslova opantala svojou nenútenou krásou. Pred návštevou som nemala žiadne očakávania a myslím si, že práve preto som bola z mesta taká nadšená. Nádherné parky, útulné centrum a chutná kuchyňa. Najviac zo všetkého ma však pobavili poľské mini bary, ktoré lemujú snáď všetky ulice a slúžia v podstate iba na to, aby si v nich človek dal do nosa a pokračoval vo svojej ceste. A to nespomínam malé kiosky s alkoholom otvorené 24 hodín denne.

 I admit that I have not yet visited a city which would be located further to the East than Warsaw which has charmed me with its natural beauty. I had no expectations before our visit and maybe that’s why I was so thrilled about the place. Lovely parks, cosy Old Town and tasty cuisine. However, I was still amused the most about the Polish tiny bars lining the streets designed for the sole purpose of wetting one’s whistle with vodka and going one’s way. And I haven’t even mentioned the small kiosks with selling only alcohol opened for 24hrs.
  

Počas tohto výletu som mala možnosť prvý krát vyskúšať aj službu Airbnb, ktorú vďaka skvelým skúsenostiam môžem iba odporučiť. Prenajatý byt bol nádherne zariadený a cítili sme sa v ňom skutočne ako doma. Až nám prišlo ľúto, že sme v ňom nemohli stráviť viac času.  A čo vy? Využili ste už niekedy Airbnb? Aké boli vaše dojmy?
  
 I also had a chance to try out the popular Airbnb service which after the experience I am recommending to everyone. The flat we rented for a few days has been beautifully furnished and we really felt like at home there. When we were on our way back we even regretted not spending much time in the flat. What about you? Have you ever tried Airbnb? What are your thoughts on this service? 4 komentáre :

Made With Love By The Dutch Lady Designs