One Day in Warsaw

28. 1. 2016


Najväčšie a hlavné mesto históriou skúšanej krajiny neraz nanovo vstalo z popola. Aj keď sa Varšava nemusí niekomu na prvý pohľad zdať ako príliš zaujímavé miesto na návštevu, myslím si, že nie som jediná, ktorú toto veľkomesto príjemne prekvapilo. Okrem Mikuláša Kopernika, ktorého Vám budú pri prechádzke mestom pripomínať ulice, pamätníky a múzeá, vo Varšave pôsobili aj skladateľ Frederik Chopin, či významná vedkyňa a nositeľka Nobelovej ceny Marie Curiová.

The biggest city and the capital of a country which was put to trial many times throughout history ann which has repeatedly risen from the ashes. Even though Warsaw doesn’t seem to appeal to some as the most interesting place for a visit, I believe that I am not the only one who was pleasantly surprised with the metropolis. Besides Nicolaus Copernicus (of whom you will be reminded constantly when noticing the names of the streets, monuments and museums), there are also other important figures associated with the city such as the famous composer Frederik Chopin or the well-known scientist and first female winner of the Nobel Prize - Marie Curie.

Top 10 most played albums of 2015

17. 1. 2016


Rok 2015 je za nami a tak by som sa rada pridala k jeho hudobnému hodnoteniu. Bolo celkom náročné vybrať len 10 najpočúvanejších albumov, keďže na sklonku roka 2014 a počas celého roku 2015 vychádzalo veľké množstvo zaujímavých počinov. Ktoré ma však zaujali natoľko aby som ich začlenila do tohto článku? Čítajte!

As the year 2015 has passed I would like to add my music evaluation of what I have been listening to the most. This time it was pretty difficult to choose only 10 albums since at the end of 2014 and throughout the entire 2015 a lot of worth-mentioning stuff has been released. But which records have affected me so much that I had to include them into the list? Let’s read!

Thank you 2015

3. 1. 2016


Začiatok nového roka sa zvyčajne nesie v duchu hodnotenia roku predošlého. Ku mne bol rok 2015 štedrý a prívetivý. Spoznala som veľa nových ľudí, našla si novú prácu a vrátila sa späť na rodnú hrudu. Tí, ktorí môj blog sledujú dlhší čas mali možnosť sledovať tieto cestovateľské a hudobné zážitky v priamom prenose. Čitateľnosť blogu s novým designom stúpala a všetci ste mi robili neskutočnú radosť vašimi komentármi ako aj nomináciou na prvý ročník slovenskej súťaže Bloger Roka 2014. A čo hovoria štatistiky?

The beginning of a new year is usually related to looking back over the moments of the year before. All I can say is that the year 2015 has been very kind and generous to me. I made a lot of new friends, found a new job and returned to my native soil. The ones who follow my blog a bit longer could watch my travel and music experiences live on this platform. The number of views increased significantly with the new design put on the site and all of you have made me very happy with your nice comments as well as with the nomination to the very first Slovak blogging competition Blogger Of The Year 2014. And what can be seen from the statistics?
Made With Love By The Dutch Lady Designs