Goodbye 2016

31. 12. 2016


Rok 2016 sa končí a neviem síce ako Vy, ale ja sa na ten nový už veľmi teším. Mám pocit, že aj keď mi posledných dvanásť mesiacov prinieslo do života nespočetne veľa šťastných a príjemných chvíľ, z globálneho pohľadu rok 2016 asi nebude patriť medzi najpozitívnejšie. Aby sme však vkročili do novej etapy s úsmevom na perách, poďme zrekapitulovať, čo sa dialo na blogu aj mimo neho J

The year of 2016 is coming to its end and though I can‘t tell how you feel about this, I am already genuinely excited for the new one to come! I have a feeling that although I have experienced many happy and pleasant moments for the past 12 months, I doubt that 2016 will be remembered as a positive year globally. However, to enter the new phase with a smile on our faces, let’s recap on what’s been happening on this blog and beyond J

Christmas markets

23. 12. 2016


V tomto článku sa nechystám nikoho naháňať a ani sa pýtať na to, či máte všetko na sviatočné dni už napečené a nakúpené. Vianoce by predsa mali byť aj o pokoji a príjemných chvíľach, ktoré sa s týmto obdobím spájajú. Kým nastane Štedrý deň, čaro Vianoc môžete pocítiť napríklad aj pri návšteve vianočných trhov, ktoré sa s rastúcou popularitou stali v takmer každom väčšom európskom meste už samozrejmosťou. Dovoľte mi teda predstaviť Vám tie miesta, ktoré mi v tomto ročnom období prirástli k srdcu najviac.


In this post I don‘t mean to rush anyone or ask you about how are you doing with all of the preparations for the holidays  - if you have all desserts made and all present bought and such. Christmas time is supposed to be about peace and pleasant moments which are somehow automatically associated with this time of year. Before the Christmas Eve arrives, the magic of Christmas can be also experienced during a visit of Christmas markets, which due to increasing popularity have become a matter of course in every larger European town. Let me therefore show you some of those places I have grown fond of especially during winter holiday season. 

Band T-shirts

6. 11. 2016


Oddanosť istému hudobnému žánru alebo jednotlivým umelcom bolo odjakživa možné prejaviť rôznymi spôsobmi. V prvom rade  priamo podporíte ich tvorbu (a vlastne aj existenciu) tým, že si kúpite samotné nahrávky alebo sa prídete pozrieť na koncert a spotení si spolu s početnou skupinkou podobne hudobne orientovaných bláznov zaskáčete na tú svoju. Ďalším spôsobom je aj zaobstaranie si kapelových tričiek, ktoré sa v rockovej či metalovej komunite stali ukazovateľom vzájomnej spolupatričnosti. Úprimne vo svojom okolí asi nepoznám nikoho, kto by nemal niekde doma v skrini aspoň jedno univerzálne. Spomínate si, aké bolo to Vaše prvé?

Devotion to a music genre or a particular artist could have always been expressed in many ways. In the first place, you can support their work (and actually their existence, too) by just buying their records or by coming to see their live shows and jump around with a numerous bunch of freaks who have identical taste in music as yourself. Buying band t-shirts is another way of expressing your love. These have also the additional value of being something like an indicator of mutual sense of togetherness in the rock-metal community. Honestly, I don‘t know a single person who doesn’t hide at least one universal band t-shirt somewhere in their closet. Do you remember what your first one looked like? 

All the light we cannot see

16. 10. 2016


Na  leto si väčšina ľudí vyberá ľahšiu literatúru, možno práve aj preto, aby si tak v rámci dovolenkového režimu zbytočne nezatemňovali myseľ  vážnymi a smutnými témami. U mňa takéto veci ale nikdy neplatili a myslím, že každý kto ma pozná vie, že sa v melancholických motívoch vyžívam.  Vojnový román Svetlo, ktoré nevidíme, od amerického autora Anthonyho Doerra, ktorý za tento titul získal v roku 2015 Pulitzerovu cenu, som mala v hľadáčiku už dlhší čas, a tak som len čakala na príležitosť, ktorá by mi umožnila nedočkavo obracať jeho voňavé strany.

Most of the people choose a lightweight themed book for a summer read. Maybe it’s because they prefer not to cloud their minds with worries and sad storylines during holiday time. This never worked for me and I assume that everybody who knows me is well aware of the fact that I simply revel in melancholic subjects. I have been looking out for the war novel All the Light We Cannot See written by Anthony Doerr who won the 2015 Pulitzer Prize for Fiction with it for a long time. Once I got it, I just had to find the right opportunity which would allow me to impatiently turn its fresh smelling pages. 

Picturesque Rovinj

25. 9. 2016


 Toto leto sme pocítili náhlu túžbu po rybárskych mestečkách v severnom Chorvátsku. Istria, ako sa tento región oficiálne nazýva, je výrazne odlišná od zvyšku krajiny, a to najmä ostrým skalnatým pobrežím, nádherne zachovalou prírodou a pobrežnými mestečkami s nádychom talianskeho šarmu.


This summer we felt a strong urge to see some fishing ports of Northern Croatia. Istria, as this region is called officially, significantly differs from the rest of the country by having rather rocky coastline and a well-preserved nature with many popular tourist resorts full of Italian charm.

Summer road trip playlist

16. 8. 2016


Či už máte svoje letné radovánky za sebou alebo Vás ešte len čakajú ako aj mňa, vždy je tu príležitosť vyraziť si niekam na výlet. Ku každému poriadnemu dobrodružstvu však patrí aj kvalitná hudba na cesty.  Existujú piesne, ktorých atmosféra dostane úplne novú príchuť, keď si ich prehráte frčiac po asfaltke a doslova si pýtajú vietor vo vlasoch. Tu je môj výber desiatich nahrávok, ktoré sa postarajú o to, aby aj Váš čas strávený za volantom stál za to!


It doesn’t matter if the summer pleasures are already behind you or if they are still awaiting you in the upcoming weeks (as in my case).  There is always a possibility of going on a trip! However, each and every proper travel adventure needs to be accompanied by some quality music. There are certain songs which acquire the right atmosphere when you play them belting along the blacktop. As if they were asking for that wind in your hair. Here you’ll find ten tracks of my choice which will definitely make your driving time worth a while! 

Black leather

19. 7. 2016


Bez čoho sa nezaobíde pravý rocker či metalista? Bez poriadnej koženej bundy. Z vlastných skúseností však viem, že cesta za TOU PRAVOU býva tŕnistá a komplikovaná.


What is that one thing a true rocker or a metalhead cannot do without? A proper leather jacket. However, from my own experiences I know that the journey towards THE ONE can be quite weary and complicated. 

Black Sabbath, The End Tour in Prague

12. 7. 2016


Nemôžem uveriť, že taká legenda ako Black Sabbath ukončuje svoju kariéru. Každý fanúšik tvrdej hudby je oddaný minimálne jednej z kultových kapiel, ktoré položili základy heavy metalu. Pre mňa predstavovali počiatok práve Black Sabbath. Odraz ich desivej hudby v kombinácii s Ozzyho špecifickým hlasom neustále inšpiruje množstvo súčasných umelcov. Som neskutočne vďačná za to, že patrím k poslednej generácii mladých ľudí, ktorá mala možnosť ich vidieť naživo vo viac menej pôvodnej zostave (bubeníka Billa Warda opäť nahradil mladý Tommy Clufetos). A to až dva krát! Na sklonku roka 2013 v Prahe a s rozlúčkovým turné The End prednedávnom opäť v Prahe. No už naposledy.

I can’t believe that such legends as the members of Black Sabbath are ending their joint career with this band. Each fan of heavy music is devoted at least to one of the cult bands which laid foundations of heavy metal. To me it has always been Black Sabbath. The reflection of their spine-chilling music in combination with Ozzy’s unique voice continues to inspire many contemporary artists to this day. I am eternally grateful that I am member of the last generation of young people who had the chance to see them live in the more or less original line-up (the drummer Bill Ward was replaced by Tommy Clufetos). And even twice! First at the end of 2013 in Prague and then with the farewell tour The End just a while ago in Prague once more – and for the last time. 

I am back!

5. 7. 2016


 V živote asi každej blogerky nastane obdobie, kedy sa na nejaký čas odmlčí. Napriek tomu, že som sa tejto skutočnosti vždy čudovala a celkom som ju nechápala (veď keď ma niečo baví chcem to robiť stále, nie?), nakoniec som aj ja podľahla a dva mesiace ste tu z mojej strany nečítali ani slovko. O tom, čo ma počas tohto obdobia zamestnávalo najviac a o tom, aké myšlienky spôsobili moju neprítomnosť som sa rozhodla Vám napísať práve dnes.

In a life of each blogger there comes a time, when she/he takes a break for a short while. Despite the fact that I have always been a bit confused why this happens and didn‘t relate to it at all (why should you stop doing things you enjoy?). However, I yielded to it, too and you haven‘t read a single word from my side for two months. More on the thoughts that caused my absence and on what I was busy with is revealed in today‘s post.

Flowery April

12. 5. 2016


Kedysi (rozumej cca pred 2-3 rokmi),  keď som ešte patrila medzi študujúcu mládež a trávila som celé dni na fakulte, tragicky som často pozerala von oknom na rýchlu hladinu Dunaja  a premýšľala o tom, ako čas rýchlo beží. Naivne som vtedy dúfala, že tempo utekajúcich dní sa už zrýchľovať nebude a že som dosiahla jeho maximum. HA HA. Na tom, ako veľmi som sa mýlila sa teraz rehocem každú nedeľu poobede po tom, keď mám všetky rodinné návštevy, nákupy, upratovanie a ostatné zvyšné povinnosti za sebou a zostáva mi mizerných pár hodín „voľného času“. Chvíľky pre seba si preto dnes neskutočne užívam a vážim. J

Some time ago (take this as approximately 2-3 years back) when I was still forming part of the studying masses and my days were spent at the Faculty, I used to tragically stare at the fast paced Danube thinking about how quickly the time passes. In my naivety I hoped that the tempo of the fleeing days won’t accelerate anymore and that I already reached its maximum. HA HA. Now I am usually laughing about how terribly I was mistaken each Sunday afternoon when all the family visits, shopping, cleaning and other engagements are over and I am left with a few miserable hours of „free time“. That’s why I appreciate the me time so much now.

Lovely Oviedo

24. 4. 2016


Sever Španielska zohral v dejinách krajiny dôležitú úlohu. V rannom stredoveku zostal región Astúrie jedným z mála tých, ktoré Arabi nikdy nedobili a tak sa toto územie stalo centrom kresťanského znovudobytia celého pyrenejského polostrova. Historickým jadrom bolo už od svojho založenia v roku 761 Oviedo, z ktorého pochádza aj známy pretekár formuly 1 Fernando Alonso. Toto mesto by nemali obchádzať ani pútnici na ceste do Compostely, keďže vôbec prvým pútnikom, ktorý cestoval až ku hrobke svätého Jakuba bol prvý astúrsky kráľ Alfonso II a jeho východiskom bolo práve Oviedo. Dnes domáci preto s obľubou hovoria, že kto na ceste do Santiaga nepríde aj do Ovieda „navštívi len sluhu a nie Pána“.

The North of Spain has played a significant role in the history of the entire country. During the Early Middle Ages the region of Asturias was one of the few that the Arabs never conquered and this area became the centre of Christian Reconquista of the Iberian Peninsula. Ever since it was founded in 761, the city of Oviedo which is also a birthplace of the Formula 1 racer Fernando Alonso, has been the historical core of the area. Not even the pilgrims on their way to Compostela should skip this place since the very first pilgrim travelling to the shrine of Saint Jacob was the first Asturian king Alfonso II who started his journey in Oviedo. Nowadays, the locals like to point out to an old saying that whoever skips Oviedo on their way to Santiago “will visit only the servant and not the Lord“.

Bright March

10. 4. 2016


Keď sa povie marec, prvé prirovnanie čo mi v hlave napadne je práve školské a na nástenkách vždy visiace otrepané motto marec- mesiac kníh. V posledných rokoch mi je však skôr výčitkou, keďže moje čítacie tempo sa po skončení vysokej školy rapídne spomalilo. Fakt, že viaceré vlakové spoje kvôli výlukám nahradili autobusy tiež vôbec nepomáha. Veď kto by dobrovoľne podstupoval muky čítania knihy v autobuse a pokúšal by šťastie či sa náhodou nepovracia.  Ďakujem, NEPROSÍM.

Whenever someone mentions March, only one particular thing pops in my head and it is usually the school related attribute which used to be pinned on notice boards: March- the reading month. Unfortunately for the past few years I seem to think about it with remorse because since I left University and finished my degree, my reading pace has slowed down drastically. The fact that most of my train connections were replaced by buses due to some work on the railway didn’t help either. Honestly who would risk puking and terrible headaches on the way to work just to get some time to read a book? NOT FOR ME…

Top 10 Rock 'n' Roll Movies

26. 3. 2016


Počet filmov a dokumentov s rockovou tematikou nie je vôbec zanedbateľný. Najmä v poslednom čase akoby sa hlavne s produkciou dokumentárnych filmov roztrhlo vrece. Sú také, ktoré za nič nestoja a po prvom zhliadnutí mi ani nenapadne sa k nim vrátiť, ale naopak existuje aj veľa tých nezabudnuteľných. Pripravila som si preto pre Vás zoznam mojich najobľúbenejších rockandrollových kultoviek, ktoré by žiadny správny fanúšik tohto žánru nemal vynechať. Dúfam, že sa pri ich pozeraní zabavíte J

The great number of movies involving rock 'n' roll just can‘t be ignored by anyone anymore. Especially for the last few years since the amount of documentaries produced has grown significantly. There are some which are not even worth watching, but on the other hand, there are many unforgettable ones. I have therefore prepared for you a list of my most favourite rock 'n' roll must sees that should not be overlooked by anyone who considers himself a true fan of this genre. I hope you‘ll have fun while watching them J

What to see in Asturias

14. 3. 2016


Asturias patrí medzi tie časti Španielska, ktoré pôsobia pre celkový ráz krajiny dosť atypicky. Zelené kopce, všade pasúce sa kravy, špicaté vrchy pohorí a skalnaté pobrežie. Práve preto svojim návštevníkom pripomína skôr sever Francúzska či Britské ostrovy. Región oddelený od zvyšku polostrova pohorím Cordillera Cantábrica domáci všade predstavujú ako tzv. prírodný raj (Paraíso Natural). Ja Vám teraz predstavím pár dôvodov, prečo sa ho oplatí navštíviť.

Comparing with the overall image of the country of Spain, Asturias belongs to those regions which might seem quite unusual. Green hills with cows grazing everywhere you look, pointy mountain tops and rocky coastline. This is why it reminds more of the North of France or the British Isles. The area is separated from the rest of the peninsula by The Cantabrian Mountains and the locals often promote it as Natural Paradise (Paraíso Natural). Let me now present you with a few reasons why visiting Asturias is such a good idea.

Draconian in Bratislava: report + interview

7. 3. 2016


Minulý týždeň som o takomto čase urputne premýšľala nad otázkami, ktoré položím švédskej kapele DRACONIAN pred ich koncertom v Bratislave. Ich tvorba ma oslovila  ešte pred desiatimi rokmi, keď som  si ako stredoškoláčka po nociach prehrávala album Arcane Rain Fell. Niekto si možno položí otázku, čo zaujme mladého človeka na takejto hudbe. Mojou odpoveďou sú silné emócie, desivé texty a nádherne zložené skladby. Ani mi nehovorte, že ste v puberte nemali radi horory a temnú tematiku.

Last week around this time I was intensely thinking about the questions I will ask the Swedish band DRACONIAN before their gig in Bratislava. I have discovered their music ten years ago already when I was only a teenager listening to the album Arcane Rain Fell almost every night. Some might wonder how it happens that a young person gets interested in this kind of music. My answer is: listen to its strong emotions, macabre lyrics and beautifully composed songs. Don‘t even try to tell me that you weren’t fascinated with horror movies and dark themes when you were a teenager. 

Foggy February

22. 2. 2016


Nemám rada hmlu. Február však bohužiaľ zvyčajne býva celý zahmlený. Keď je navyše také premenlivé počasie ako tento rok (vážne ešte nie je Apríl?), stupeň mojej zanietenosti prudko klesá a tak sa uspokojím aj s celodenným leňošením v posteli. Maximom februárovej aktivity sa tak stali prechádzky na kávu (prechádzkou myslím tie tri minúty z parkoviska do kresla v kaviarni :D).

I don‘t like fogs. Sadly, February is almost always over fogged. Once the weather got annoyingly changeable this year (isn’t it April yet?) the extent of my enthusiasm declined drastically and I didn’t mind spending the entire day lounging around the bed. Therefore going for a walk into a café has been the maximum of my activities in February (by going for a walk I mean those three minutes from the parking lot to the café’s comfy chair :D).

How To Build a Girl By Caitlin Moran

14. 2. 2016Caitlin Moran je presne ten typ ženy, akú jednoducho neprehliadnete. Od momentu kedy začne rozprávať (pričom sa čo najviac snažíte pochopiť rýchly sled jej skvelých myšlienok) až po to, akým spôsobom sa prezentuje. Navonok úplne normálna štyridsiatnička, pre ktorú však snáď neexistuje téma, o ktorej by sa nehanbila otvorene hovoriť. Táto novinárka, hudobná kritička, stĺpkarka magazínu Times a rádiová hlásateľka len pred nedávnom vydala výrazne autobiografický román How To Build a Girl (v češtine nedávno vydanú pod názvom Jak Stvořit Dívku), o ktorom Vám teraz hodlám niečo porozprávať.

Caitlin Moran is exactly the type of a woman which just cannot be ignored. From the moment she starts talking (and you struggle not to miss any of her fast paced well thought ideas) to the way she presents herself. Although she may seem like an ordinary fortyish grown up, there probably isn‘t a topic she wouldn’t like to discuss openly. This clever journalist, music critic, Times columnist and broadcaster released her first semi-autobiographical novel How To Build a Girl some time ago and I am glad that I may present it to you now.

One Day in Warsaw

28. 1. 2016


Najväčšie a hlavné mesto históriou skúšanej krajiny neraz nanovo vstalo z popola. Aj keď sa Varšava nemusí niekomu na prvý pohľad zdať ako príliš zaujímavé miesto na návštevu, myslím si, že nie som jediná, ktorú toto veľkomesto príjemne prekvapilo. Okrem Mikuláša Kopernika, ktorého Vám budú pri prechádzke mestom pripomínať ulice, pamätníky a múzeá, vo Varšave pôsobili aj skladateľ Frederik Chopin, či významná vedkyňa a nositeľka Nobelovej ceny Marie Curiová.

The biggest city and the capital of a country which was put to trial many times throughout history ann which has repeatedly risen from the ashes. Even though Warsaw doesn’t seem to appeal to some as the most interesting place for a visit, I believe that I am not the only one who was pleasantly surprised with the metropolis. Besides Nicolaus Copernicus (of whom you will be reminded constantly when noticing the names of the streets, monuments and museums), there are also other important figures associated with the city such as the famous composer Frederik Chopin or the well-known scientist and first female winner of the Nobel Prize - Marie Curie.

Top 10 most played albums of 2015

17. 1. 2016


Rok 2015 je za nami a tak by som sa rada pridala k jeho hudobnému hodnoteniu. Bolo celkom náročné vybrať len 10 najpočúvanejších albumov, keďže na sklonku roka 2014 a počas celého roku 2015 vychádzalo veľké množstvo zaujímavých počinov. Ktoré ma však zaujali natoľko aby som ich začlenila do tohto článku? Čítajte!

As the year 2015 has passed I would like to add my music evaluation of what I have been listening to the most. This time it was pretty difficult to choose only 10 albums since at the end of 2014 and throughout the entire 2015 a lot of worth-mentioning stuff has been released. But which records have affected me so much that I had to include them into the list? Let’s read!

Thank you 2015

3. 1. 2016


Začiatok nového roka sa zvyčajne nesie v duchu hodnotenia roku predošlého. Ku mne bol rok 2015 štedrý a prívetivý. Spoznala som veľa nových ľudí, našla si novú prácu a vrátila sa späť na rodnú hrudu. Tí, ktorí môj blog sledujú dlhší čas mali možnosť sledovať tieto cestovateľské a hudobné zážitky v priamom prenose. Čitateľnosť blogu s novým designom stúpala a všetci ste mi robili neskutočnú radosť vašimi komentármi ako aj nomináciou na prvý ročník slovenskej súťaže Bloger Roka 2014. A čo hovoria štatistiky?

The beginning of a new year is usually related to looking back over the moments of the year before. All I can say is that the year 2015 has been very kind and generous to me. I made a lot of new friends, found a new job and returned to my native soil. The ones who follow my blog a bit longer could watch my travel and music experiences live on this platform. The number of views increased significantly with the new design put on the site and all of you have made me very happy with your nice comments as well as with the nomination to the very first Slovak blogging competition Blogger Of The Year 2014. And what can be seen from the statistics?
Made With Love By The Dutch Lady Designs