Hiking in Luxembourg: Echternach

25. 10. 2015


Niekto by si možno povedal, že v krajinách, kde nemajú poriadne hory je turistika nudná. Ja si to však nemyslím, pretože krásy prírody je možné obdivovať napríklad aj na takej púšti zaliatej slnkom, či na holých anglických vresoviskách. Menia sa len podmienky. V takej krajine ako je Luxembursko, kde meria najvyšší vrch iba 560 metrov, je aj napriek nedostatku hôr veľa turistických ale aj cyklistických trás. Dovoľte, aby som Vám predstavila jednu z nich.

Some might say that hiking in countries with no real mountains is boring. I dare to disagree since the beauty of nature can be admired everywhere, even on a sunlit desert and bare English moors. Only the conditions change. Even such countries as Luxembourg, where the highest peak is only 560m high, offer great amount of hiking and cycling trails. Therefore, let me introduce you to one of them.
Trasa E1 vychádza zo starého mestečka Echternach na východnej hranici Luxemburska s Nemeckom. Mesto bolo založené už v 7. storočí anglosaským mníchom a je najstarším v krajine. Echternachské opátstvo je benediktínskym kláštorom a viac než tri storočia bolo najvýznamnejšou inštitúciou tejto oblasti. Bazilika sv. Willibrorda (spomínaného mnícha, patróna Luxemburska) pôsobí majestátne, pričom najkrajší pohľad na celý komplex sa nám naskytol až na konci túry, kedy sme sa ocitli na vrchu neďalekého kopca.

E1 trail starts in the old town of Echternach which is situated on the eastern border of Luxembourg and Germany. The town itself was founded already in 7th century by Anglo-Saxon monk and is the oldest town in the country. The Abbey of Echternach is a Benedictine monastery which was more than three centuries the most important institution of the region. The basilica of Saint Willibord (the name of the above mentioned monk and patron saint of Luxembourg) looks magnificent. It was only at the end of our hike, when we reached the top of the hill nearby and were rewarded with the best view on the entire complex and the city itself.  
 Echternach patrí do regiónu Mullerthal, ktorý miestni pre nádhernú prírodu nazývajú aj Malé Švajčiarsko. Trasa E1 má cca 11 km a na jej absolvovanie by som odporučila pevné topánky, keďže prechádza rovnako vlhkým ako aj vyvýšeným prostredím. Cesta je vlastne akousi lesnou prechádzkou územia medzi Echternachom a mestečkom Berdorf, kde si uprostred trasy môžete spraviť prestávku. My sme sa však zbytočne nezdržovali a pokračovali sme celý okruh cez husté lesy, skalnaté tiesňavy a rôzne machom porastené útvary, ktoré miestami pripomínajú labyrint. Príroda je obzvlášť na jeseň v tomto regióne neskutočne krásna, keďže väčšina lesov je listnatých. Pred koncom cesty nás prekvapil obrovský priestor medzi dvoma vysokými skalami „The Gorge du Loup“ alebo vlčí kaňon. Jeho názov pochádza z minulosti, kedy sa na tomto mieste zvykli skrývali vlci. Po krátkom čase sme si ešte na záver vychutnali krásny podvečerný výhľad na mesto a spokojne zišli do ulíc na horúci čaj.


Echternach belongs to the region of Mullerthal, better known as Luxembourg’s Little Switzerland because of its beautiful nature. E1 trail is approximately 11km long and I would recommend you to bring stout shoes for the hike since the trail goes through both moist and elevated surroundings. The route can be described as a walk through the forests between Echternach and the neighbouring Berdorf. While finishing half of the trail, you may go there and take a short break. However, we were enjoying our time so much that we decided to continue right away the whole circle through the dense woods, narrow rocky passes and weird mossy rock shapes often resembling labyrinth. The nature of this area is truly breathtaking especially during autumn since most of the forests are broad-leaved. Before the end of our hike we were surprised by the amazing and huge rock split “The Gorge du Loup” or the wolves' canyon. Its name is rooted in the past because in former times wolves used to hide beneath these rocks. After a short while it was late afternoon, we reached the end of the trail, marvelled with joy at the gorgeous view on the city and slowly went down to the streets for a cup of tea.


3 komentáre :

Made With Love By The Dutch Lady Designs