Hiking in Luxembourg: Echternach

25. 10. 2015


Niekto by si možno povedal, že v krajinách, kde nemajú poriadne hory je turistika nudná. Ja si to však nemyslím, pretože krásy prírody je možné obdivovať napríklad aj na takej púšti zaliatej slnkom, či na holých anglických vresoviskách. Menia sa len podmienky. V takej krajine ako je Luxembursko, kde meria najvyšší vrch iba 560 metrov, je aj napriek nedostatku hôr veľa turistických ale aj cyklistických trás. Dovoľte, aby som Vám predstavila jednu z nich.

Some might say that hiking in countries with no real mountains is boring. I dare to disagree since the beauty of nature can be admired everywhere, even on a sunlit desert and bare English moors. Only the conditions change. Even such countries as Luxembourg, where the highest peak is only 560m high, offer great amount of hiking and cycling trails. Therefore, let me introduce you to one of them.

Songs of the month: September

18. 10. 2015


September má vždy takú zvláštnu atmosféru. Postupne sa človek preberá z letného leňošenia, mnohým sa začína škola, v práci to po uvoľnenejšom období začína tiež naberať na obrátkach a všetci sa rozutekajú kade tade. Mne ten rozbeh tento rok trval trošku dlhšie než zvyčajne a nakopla som sa až na konci septembra... Veď čo hlavne, že sa stalo! Dnes Vám teda predstavujem výber top pesničiek, ktoré ma mátali celý september ... (a niektoré mátajú aj doteraz). Hor sa na vec!

September always arrives with such a strange atmosphere. Gradually, you revive from the summer idling, school starts, the pace at work gets quicker as everyone returns from their holiday and many people leave to some other places...I must admit that my starting point has come a bit later than usual and I have become more active only at the end of September... and I am very glad it happened at all! Now, let me present you some songs that have been haunting my mind throughout September... (and some still haunt me till now). Well, let‘s get into it then!
Made With Love By The Dutch Lady Designs