Hiking in Luxembourg: Echternach

25. 10. 2015


Niekto by si možno povedal, že v krajinách, kde nemajú poriadne hory je turistika nudná. Ja si to však nemyslím, pretože krásy prírody je možné obdivovať napríklad aj na takej púšti zaliatej slnkom, či na holých anglických vresoviskách. Menia sa len podmienky. V takej krajine ako je Luxembursko, kde meria najvyšší vrch iba 560 metrov, je aj napriek nedostatku hôr veľa turistických ale aj cyklistických trás. Dovoľte, aby som Vám predstavila jednu z nich.

Some might say that hiking in countries with no real mountains is boring. I dare to disagree since the beauty of nature can be admired everywhere, even on a sunlit desert and bare English moors. Only the conditions change. Even such countries as Luxembourg, where the highest peak is only 560m high, offer great amount of hiking and cycling trails. Therefore, let me introduce you to one of them.
Made With Love By The Dutch Lady Designs