Precious Banská Štiavnica

30. 9. 2015Kde bolo tam bolo, bolo raz jedno drobné mestečko zastrčené medzi kopcami stredného Slovenska. V chudobnom kraji uprostred zelených vrchov ukrývalo to bohatstvo zeme, po ktorom dodnes túžia mnohí. V našich časoch nám vďaka tomuto bohatstvu dejiny zanechali legendami opradené miesto do ktorého som sa zamilovala už pri prvej návšteve.


Once upon a time there was a tiny town tucked away between the hills of central Slovakia. In a poor region of green hilltops, the riches of the earth desired by many were hidden. Thanks to these riches we may now admire this precious place entangled with legends with which I fell in love almost immediately during my first visit. 
Made With Love By The Dutch Lady Designs