Once I had a dream ...

21. 6. 2015


Nightwish patria vo poli symfonického metalu medzi úspešných priekopníkov a počas takmer dvadsiatich rokov svojej existencie sa z nich stal svetový fenomén, ktorý vypredáva haly všade, kde sa zjaví. Inak tomu nebolo ani pri ich zastávke na Slovensku v Banskej Bystrici. Do amfiteátra sa na nich prišlo pozrieť takmer 9000 ľudí.

Nightwish are one of the most successful pioneers of symphonic metal and after almost twenty years of their existence they have become a world phenomenon which sells out venues wherever it arrives. Their short visit to Banská Bystrica, Slovakia didn’t differ from this scenario at all. Almost 9000 people came to see their show at the local amphitheatre.


Made With Love By The Dutch Lady Designs