Pilsen, city of beer

31. 5. 2015Cestovať zo Slovenska až do západných Čiech a Plzne môže byť zdĺhavé a vyčerpávajúce. No len v tom prípade, že sa nemáte na čo tešiť. Oslavy oslobodenia mesta ponúkajú skvelú príležitosť na to, aby ste sa s ním bližšie zoznámili. O to viac keď bola Plzeň na rok 2015 vyhlásená za európske hlavné mesto kultúry. A ak máte aj mužskú spoločnosť, ktorá sa nevie dočkať ochutnávok piva priamo zo zdroja, všetky pochybnosti idú bokom!

Travelling from Slovakia to western Bohemia and Pilsen can be quite lengthy and exhausting. But only if you have nothing to look forward to. Also the Liberation festival presents great opportunity to get better acquainted with the city itself. In addition, Pilsen has been selected as European Capital of Culture in 2015. When deciding whether or not to arrive, I bet your doubts will disappear if some of your travel mates are men who just can‘t wait to taste the famous Pilsner beer from its original source.

Lynyrd Skynyrd in the house

24. 5. 2015


Kto by nepoznal chytľavú hitovku Sweet Home Alabama? Bohužiaľ, väčšina ľudí nemá ani poňatia o tom,  kto je autorom tejto piesne a repertoár legendy južanského rocku je mnohým neznámy. Ak patríte medzi nich, pustite si od nich niečo a uvidíte o čo prichádzate. Keď americká kapela Lynyrd Skynyrd zavítala pri príležitosti osláv oslobodenia pred troma týždňami do českej Plzne, my sme si to samozrejme nemohli nechať ujsť!

Who doesn't know the hit single Sweet Home Alabama? Unfortunately, most people have no idea about who actually performs the song, and the repertoire of southern rock legend is just a huge unknown to them. If you are one of these people, please give it a try and you’ll see what you have been missing out. When the American band Lynyrd Skynyrd came to Pilsen, Czech Republic on the occasion of the liberation festival three weeks ago we just couldn‘t lose the opportunity to attend this special event!

Spring Prague

12. 5. 2015


Tak ako existujú miesta, ktoré ma jednoducho asi nikdy špeciálne neohúria, sú tu tie druhé, ktorých sa neviem nabažiť. Stovežatá Praha na mňa zapôsobila ešte keď som bola dieťa. Pamätám si, že som ju vnímala ako tajomnú, rušnú, no najmä očarujúcu a dodnes pre mňa nezovšednela. Prečo teda patrí do mojich naj?

As there are places in the world that never captivated me in a special way, there are the ones I simply can‘t get enough of. Prague, city of hundred spires made a huge impression on me already when I was a child. I remember that I perceived it as very mysterious, busy but strikingly charming place. And it has never ceased to amaze me since then. So why does it belong to my favourites? Read on...
Made With Love By The Dutch Lady Designs