I am Ozzy, the funniest autobiography

26. 4. 2015


Marec mesiac kníh ubehol ako voda a ja som si až nedávno uvedomila, že som na blog nepridala žiadnu knižnú recenziu... Hlboko by som sa Vám, drahí moji čitatelia preto chcela ospravedlniť a dúfam, že mi tento drobný prehrešok odpustíte. Tento mesiac som si pre Vás totiž pripravila ozajstnú špecialitu...

March, the reading month, passed so quickly and I realized only recently that I haven‘t even posted a book review…So my dear readers, I am deeply sorry for this and I hope you can forgive me. However, this month I have prepared something really special for you…

Ozzy Osbourne, žijúca rocková legenda pri ktorej pojem starnutie nadobúda úplne nový rozmer. Frontman vôbec prvej heavy metalovej kapely na svete, ktorého preslávil nešťastný moment, kedy na javisku uhryzol hlavu netopierovi. Málokto však vie, že si do poslednej sekundy myslel, že mu fanúšikovia na pódium vyhodili gumenú hračku a to, čo sa stalo, pochopil asi až vtedy, keď mu museli v nemocnici pichnúť niekoľko injekcií proti besnote. Ako sa v knihe píše „Měl sem v sobě víc děr než nejfajnovější švýcarskej ementál“.

Ozzy Osbourne is a living rock legend that completely transforms the understanding of the word "aging". The frontman of the first heavy metal band ever, who gained fame the unlucky moment he bit off a bat‘s head during one of the concerts. Not everybody knows that till the last second he assumed that what the fans threw on stage was just a rubber toy and realized what happened only when the doctors had to give him many injections against rabies. As he says in the book: "I had more holes in me than a lump of fucking Swiss cheese".


V 66-tich rokoch má po všetkých drogových a alkoholových excesoch toľko energie, že mu ju môžu závidieť aj mnohí mladí ľudia. Verte mi. Mala som možnosť sa o tom presvedčiť za posledné 3 roky už dva krát (v roku 2012 na koncerte Ozzy and friends vo Viedni a na konci roka 2014, kedy učinkoval s Black Sabbath v Prahe). Vždy ma veľmi fascinovali ľudia, ktorí v niečom vynikajú a podarilo sa im vlastným odhodlaním žiť tak, ako si to vysnívali. Autobiografie či biografie teda bezpochyby patria medzi literárne žánre, ktoré čítam s mimoriadnym nadšením a zvedavosťou.

Ako sa píše snáď v najzábavnejšej knihe tohto druhu aká sa mi kedy dostala do rúk, Ozzy alebo rodným menom John Osbourne, bol rebelom už od školských čias. Po škole vystriedal viacero povolaní od lupiča, kontrolóra automobilových klaksónov, stavbára či pracovníka na jatkách (čo sa mu z uvedených páčilo najviac), no až po tom, ako prvý krát počul v rádiu The Beatles mal vo všetkom jasno. Rock'n'roll! V knihe Ozzy skvele živo popisuje ako sa snažil nájsť si nejakú kapelu, ako sa postupne spoznal s ostatnými členmi budúcich Black Sabbath a ako táto zostava začala svoju cestu ku sláve.

Being 66 years old now and after all the eccentricities with alcohol and drugs he still has so much energy that a lot of young people could envy that. Believe me. I had a chance to see him twice with my own eyes for the past three years (in 2012 in Vienna at Ozzy and Friends gig and at the end of 2014 when he performed with Black Sabbath in Prague). I have always been fascinated with people who stand out and who with their own determination manage to live the life they dreamt up. That‘s probably why autobiographies and biographies belong to the literary genres that I am fond of reading with particular curiosity.

As many of you might have guessed, and the book only confirms it, Ozzy or John Osbourne has been a rebel since school days. After school he was changing jobs trying to live as burglar, car horn tuner, construction worker or working in a slaughterhouse (what he liked the most) but only after he heard The Beatles for the first time in the radio everything started to make sense to him. Rock'n'roll! In the book he describes how desperately he was searching for a band, how he first met with the future members of Black Sabbath and their common struggle to get a record deal.


Archívny záber z cesty z koncertu vo Viedni
Ponúka svoj pohľad na prvé skúšky, reakcie okolia, prvý album (vedeli ste, že ich najznámejší hit Paranoid vznikol len za 20 minút?), turné, drogy, alkohol poprepletané množstvom najmä vtipných historiek a príhod z obdobia pred slávou, na jej vrchole, až po vylúčenie z kapely v roku 1978. Pokračuje tým, ako s pomocou svojej súčasnej manželky Sharon rozbehol sólovú kariéru. Kým jeho albumy lámali rekordy v predajnosti, on lámal rekordy v pití alkoholu a skúšaní snáď všetkých drog, ktoré existujú. Podrobne popisuje situáciu v hudobnom priemysle 80tych aj 90tych rokov, stretnutia s inými hudobníkmi (nevynecháva ani zážitky z legendárneho turné s Mötley Crüe) ale aj rodinný život. Dostanete tak možnosť nahliadnuť do zákulisia rock'n'rollového spôsobu života so všetkým, čo k nemu patrí.

He offers his viewpoint on first rehearsals, reactions of neighbourhood, first album (did you know that their most popular song Paranoid was all made within 20 minutes?), tour, drugs, alcohol all in a nice mix of mainly funny stories and experiences from the times before they became famous, throughout their best years together until his departure in 1978. Continues with telling how with the help of his wife Sharon he started his solo career. While his albums were breaking sales records, he was breaking records in drinking alcohol and trying all the drugs that exist. Ozzy describes in detail the situation of the music industry of the 80s and 90s, encounters with other musicians (doesn‘t skip the experiences from the legendary tour with Mötley Crüe) and of course family life. As a reader you get a chance to look into the backstage of the rock'n'roll lifestyle with all that it involves.Ozzy vo svojej autobiografii odhalil kus zo svojho súkromia, pričom pozornému čitateľovi neunikne, že ide o veľmi citovo založeného človeka. Všetky zážitky opisuje živo a s humorom jemu typickým. Výhodou je, že keďže ide o knihu, nemusíte napínať uši aby ste porozumeli jeho mumlavej britskej angličtine. Titul napísal v spolupráci s Chrisom Ayersom lebo ako tvrdí, bez jeho pomoci by si asi na nič nespomenul a prvé vydanie uzrelo svetlo sveta v roku 2009. Biografia je obohatená o množstvo unikátnych fotografií z jeho života od detstva až po súčasnosť (a nie sú to vôbec nejaké strojené zábery, práve naopak).

Ozzy has revealed a lot from his private life in this autobiography and an observant reader doesn‘t miss that he is a very emotional person. All the experiences are portrayed vividly and with his own sense of humour. The advantage is, that since you are reading about these stories, you don‘t have to listen carefully to his mumbling and hard-to-understand British English. The title was written in collaboration with Chris Ayers because as Ozzy mentions, without his help he wouldn’t be able to remember anything. The first edition came out in 2009 and in addition to all the funny stories, the biography is full of unique pictures from Ozzy‘s career and family life since his childhood.Knihu som tento krát čítala v českom preklade ktorý spáchal Ladislav Šenkyřík a musím uznať, že použitý slovník je teda poriadne šťavnatý. Prekladateľ sa nebál využiť funkčné a na nadávky bohaté výrazy a ak ste niekedy počuli Ozzyho rozprávať uznáte, že tým len prispieva k autenticite jeho výpovede. Aj som sa v niektorých pasážach musela zamyslieť, či by v možnej slovenskej verzii prešli niektoré z použitých vyjadrení J

A čo vy čítali ste niekedy niečiu biografiu alebo autobiografiu? Páčilo sa? Som zvedavá na vaše tipy!

I read the book in Czech translation which was made by Ladislav Šenkyřík and I have to admit that the vocabulary he used is very juicy. The translator wasn‘t scared of using functional but very strong cursing expressions and if you ever listened to Ozzy speaking you have to acknowledge that it really boosts the authenticity of his storytelling. In some parts it made me even think about whether in the possible Slovak edition of the book, such expressions would be allowed J

And what about you? Have you ever read some biographies or autobiographies? Did you like it? I can’t wait for your tips!

4 komentáre :

 1. Mám rada recenzie na knihy, o ktorých ani neviem, že existujú... v dnešnej dobe je to samá Divergencia, Na vine sú hviezdy a bla bla proste dokola to isté....

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. ďakujem :) no ja také po pravde ani veľmi nečítam :) Skôr rada ponúknem niečo čo nie je až také okukané

   Odstrániť
 2. vymakaná kniha :D nasmiešnejšia aku som kedy čítala

  OdpovedaťOdstrániť

Made With Love By The Dutch Lady Designs