Woody Allen‘s Mere Anarchy

19. 2. 2015


Neexistuje nič lepšie ako dobrá kniha poviedok. Krátke príbehy s pointou, novým pohľadom a písané s vtipným nadhľadom dokážu dokonca odradiť od všednosti zdĺhavých románov. Aby sa tak stalo, musí však byť aj rozprávačov štýl niečím jedinečný, či nie?
Woody Allen sám je osôbkou nanajvýš zaujímavou. Vedeli ste napríklad, že jeho pravé meno je Allan Stewart Konigsberg, veľmi nemusí zvieratá, je ateista a zarytý fanúšik baseballu a zo všetkého najradšej by chcel byť vynikajúcim hudobníkom? Kolegovia ho však často opisujú ako vtipného šialeného neurotika, hypochondra s detinským správaním.

There is nothing better than a good collection of short stories.  Brief narratives with punch line, written from new perspective rising above everything are capable of discouraging you from the ordinariness of lengthy novels. In order for this to happen the narrator's voice and style should be a bit unique, right?
Woody Allen's persona is profoundly interesting. Did you know for instance that he was born as Allan Stewart Konigsberg, he is not an animal person, declares himself to be atheist, is a convinced baseball fan and always wanted to be a great musician? However, his colleagues often describe him as being a funny crazy neurotic, hypochondriac with childish behaviour. 


Tieto osobnostné črty sa dajú nájsť aj v postavách, ktoré vytvoril (filmových či literárnych). Každý, kto videl aspoň jeden z jeho úspešných filmov mi dá za pravdu keď budem tvrdiť, že už v samotných scenároch je cítiť poviedkový charakter jeho tvorby.

These personality traits can be found also within the characters he created (in movies or in books). Everyone who saw at least one of his successful movies has to agree with me saying that even in the screenplays he wrote the short story character of them is simply undeniable.

Mere Anarchy (česky Čirá Anarchie) je zatiaľ jeho poslednou zbierkou poviedok (2007). Nachádza sa v nej osemnásť príbehov , ktoré  spája originálny slovník, neutíchajúci humor a šialená predstavivosť filmového génia. Inšpiráciou pre viaceré poviedky boli obyčajné  inzeráty zverejnené v anglofónnych denníkoch, ktoré autor dotiahol k čistej anarchii, či skôr až ku komickej  absurdnosti. Možno nie som jediná, komu Woodyho štýl pripomína Trumana Capoteho.

Mere Anarchy is the latest collection of short stories Woody Allen has published so far (2007). It consists of eighteen narratives that are tied to one another by original diction, unflagging humour and insane imagination of a cinema genius. The inspiration for several of these stories comes from simple ads published in Anglophone daily newspapers, which the author developed into mere anarchy or better to utter comic absurdity. Perhaps I am not the only one who has noticed that Woody's writing is similar to Truman Capote's.


Každá scéna, každý príbeh tejto malej zbierky nesie Allenov nespochybniteľný rukopis. Inteligentný zmysel pre humor miešaný s cynizmom, iróniou a rozčarovaním nad nevšednosťami a zvláštnymi indivíduami sveta. Nájdete v nej všetko: sektárov, komické únosy, neuveriteľné vynálezy oblekov uľahčujúcich pitný režim alebo odpudzujúcich pach či depresiu, nenávistné listy plné originálnych urážok v boji o podiel na právach k filmu, lišiacku opatrovateľku, ktorá chce zdiskreditovať snobských domácich tým, že chce o nich napísať román, hon na dražbe za drahou hľuzovkou a inými pochutinami, predaj modlitieb na ebay-i, traumu zazobaných rodičov z toho, že ich malého synka neprijmú do prestížnej škôlky pre vyvolených, bežný deň opísaný z pohľadu zarytého fyzika či absurdný zločin odstrihnutia visačiek z matrací a omnoho viac.

Všetko napísané pekne sarkasticky a s vtipom. No čo, odolali by ste niečomu takému?

Every scene, every story of this small collection contains Allen's thumbprint. Clever sense of humour with a little bit of cynism, irony and disenchantment with unusualness and weird individuals of the world. You find it all: sectarians, comic kidnappings, unbelievable invention of suits helping with water intake or smell-proof and depression-proof suits, hateful letters full of original insults in a conflict of rights holding, cunning nanny with aim of discrediting her snobbish landlords by publishing a novel about them, auction hunt for truffle and other delights, prayers’ sale on ebay, parents lousy in money traumatized by their son’s not being accepted to kindergarten for the chosen ones, ordinary day described from physicist’s point of view or an absurd crime of cutting of the labels from mattresses and even more.

 All nicely put with humour an sarcasm. So what about you, could you resist?


4 komentáre :

Made With Love By The Dutch Lady Designs