Luxembourg covered in snow

10. 2. 2015


Aj Vám sa nový rok sa začal tak z ostra? Už si ani nestíham zapisovať všetko, čo by som chcela/mala urobiť a potom sa mi v hlave rodia nové a nové nápady, ktoré ani nemám čas poriadne spracovať. Keď cítim, že akosi strácam dych a iba sa bez rozmyslu ponáhľam (bez toho, že by som si to aspoň vychutnávala), donútim sa razom zastaviť a rozlúčim sa s vonkajším svetom. Zaleziem niekde, kde si môžem zapáliť sviečku, pustiť niečo príjemné a na nič nemyslieť. Všetci zažívame chvíle, kedy je toho na nás akosi priveľa. Naposledy mi v takejto zmätenej situácii ako na zavolanie prišla vzácna návšteva. Počasie sa rozhodlo, že si odskúša našu trpezlivosť, no my sme mu s úškrnom ukázali prostredník.

Has the new year begun so fast for you, too? I barely manage to write down all the things I would/should do and then all these new ideas come to mind that I don’t even have enough time to process it. When that feeling of seemingly hurrying after something, losing the breath (without even enjoying it) hits me, I just force myself to stop and say goodbye to the outside world. I disappear to some place where I can just light a candle, play some good music and stop thinking. We have all experiences these moments when it’s just too much. Last time I was in such a confusing situation, just at the right time, someone special paid me a visit. The weather decided to try our patience but we just grinned and showed a middle finger to all the mess.


Prechádzali sme sa, tak ako to býva vo filmoch, pri romantickom padaní ťažkých snehových vločiek. Raz sme sa skryli v čokoládovni, potom v kaviarni a nakoniec v miestnej katedrále Notre Dame, kde sme v tichosti obdivovali hrobku luxemburskej veľkovojvodskej rodiny a českého kráľa Jána Luxemburského, otca v našich končinách známejšieho panovníka Karola IV.

While the heavy snowflakes ware falling romantically from the sky, were just walking as you often see it in the movies. First we hid in a chocolate house, then in a café and in the end we ended up in the local Notre Dame cathedral, quietly admiring the crypt of the Grand-Ducal family of Luxembourg and the king of Bohemia John the Blind, the father of more well-known ruler Charles IV.Mesto skryté pod snehom bolo ako začarované. V uliciach nikto až na pár turistov, ktorí si tiež nevybrali najšťastnejší termín svojej návštevy. Pri fotení sme im mohli konkurovať. Kto by nechcel mať pamiatku na niečo také výnimočné ako zasnežený Luxemburg? Posúďte sami...

The city covered in snow was enchanting. Save for only few tourists that apparently didn‘t opt for the best time for their visit, there was no one in the streets. Oh my, yet we could really compete with them in taking pictures. But who wouldn’t like to have a small souvenir from something so rare as snowy Luxembourg? See for yourselves…
10 komentárov :

Made With Love By The Dutch Lady Designs