Trier, the oldest city in Germany

26. 11. 2014


Ak sa chcete vybrať v Luxembursku na nákupy, radšej si to rozmyslite. Prečo? Lebo ceny. V krajine, ktorá má najvyššie HDP na obyvateľa v celej Európe sa Slovákovi nakupuje ťažko (ak teda nezarába toľko, koľko bežný Luxemburčan). Kam teda ísť?
Do Nemecka! Veď tam majú aj DM drogériu, ktorú v Luxembursku nenájdete lebo je príliš lacná (namiesto nej majú módnu Sephoru s top značkami). Najbližšie nemecké mesto od luxemburských hraníc je práve malebný Trier (cca hodinku vlakom), kde sa vaše oči môžu pokochať nielen lacnejšími cenami ale aj architektonickými skvostmi. Že aké sú to? Čítajte...

If you decide to do some serious shopping in Luxembourg think about it very carefully. Why? One word: prices. In a country with the highest GDP per capita in Europe a Slovak may find shopping quite difficult (only if he doesn’t earn the Luxembourgish average wage). So where should you go?
To Germany! They have also DM drugstores that you won't find in Luxembourg because it's apparently too cheap (let them have the fashionable Sephora with all the top brands that humble beings can't afford). The closest German city to the Luxembourgish border is picturesque Trier (around one hour by train) where your eyes can feast not only on cheaper prices but also on some architectural treasures. Eager to know more? Continue reading...


V staroveku zohrávalo toto miesto na západnej hranici kľúčovú úlohu. Bolo založené v 16. storočí pred Kristom cisárom Augustom a slúžilo najprv ako centrum severných území Ríma a neskôr aj ako hlavné ústredie pre šírenie kresťanstva na sever od Álp. Takisto bolo sídlom západorímskeho cisára pričom v období Franskej ríše sa Trier stal centrom biskupov a arcibiskupov. Vzhľadom na svoju polohu sa neustále nachádzal uprostred konfliktov medzi Francúzmi a Nemcami, pričom ten, kto bol pri bojoch úspešnejší, získal aj vládu nad mestom.

In ancient times Trier played a key role in Roman world because it was the centre of all the northern Roman territories. It was founded in or even before 16 BCE by the Emperor Augustus and the city itself was also one of the Western Roman Emperor’s residences. As time went by it also became a significant centre of Christianity north of the Alps. During the times of medieval realm of Franks it was also a place where all the bishops and archbishops resided. Considering the city‘s location it witnessed many conflicts between French and German while the ones who were more successful in the battle won the rule over the city as well.


Medzi najzaujímavejšie pamiatky patrí tzv. Porta Nigra alebo „čierna brána“ z rímskeho obdobia, ktorá sa ako jediná zo štyroch mestských brán zachovala dodnes len vďaka tomu, že bola istý čas jedna jej stena aj stenou iného kostola (ktorý už dnes paradoxne nestojí). Smerom do mesta každý turista veľmi rýchlo natrafí na kúzelné hlavné námestie, na ktorom sa aj dnes bežne konajú klasické trhy. Neďaleko sa nachádza aj Trierský dóm postavený v trinástom storočí v románskom štýle . Napriek tomu, že je to najstaršia katedrála v krajine jej vzhľad zvnútra ma prekvapil pretože sa v jej rozľahlých priestoroch v súčasnosti nachádza množstvo gotických až barokových prvkov.

One of the most interesting sights to see is so-called Porta Nigra or the “black gate“  that has been preserved as the only one of the four city gates that were surrounding the city in Roman times. The only reason why it wasn‘t destroyed is the fact that for a long time its one side formed the wall of a church standing next to it (and which ironically is not standing there anymore). On the way towards the city centre you’ll find a lovely main square where the traditional markets take place. Very close to this square also the Trierer Dom, a cathedral built in Romanesque style in 13th century, is situated. Despite the fact that it is the oldest cathedral in the whole country I was very surprised when I entered and saw that its spacious interior is full of gothic and baroque designs.
Hneď vedľa dómu sa tisne drobnejší gotický kostol Liebfrauenkirche (najstaršia ukážka gotického štýlu v Nemecku) s klenbami bohato posiatymi prírodnými motívmi, ktorý som si vďaka pestrofarebnosti veľmi rýchlo obľúbila. Obidva chrámy sú dnes zapísané v zozname svetového dedičstva Unesco.

Right next to the Dom, another tiny gothic church called Liebfrauenkirche (the oldest demonstration of the gothic style in Germany) is huddled to its walls. It’s richly decorated with floral and nature motives and because of its colourfulness it quickly became my favourite spot. Both churches are today listed as a part of UNESCO World Heritage Site.


V neposlednom rade by som chcela spomenúť obrovskú rímsku paláco-baziliku Aulu Paulatinu zo 4. storočia, ktorú dal postaviť rímsky cisár Konštantín Veľký, pričom mu slúžila ako trónna sála. Aj keď z vonku nevyzerá až tak vábne, určite Vás prekvapí, že v čase svojej najväčšej slávy mala zabudované podlahové a múrové kúrenie a bola bohato zdobená. V súčasnosti slúži verejnosti ako protestantský chrám. Doslova nalepený na bazilike sa nachádza bielo-ružový rokokový palác s krásnou záhradou a neďalekým parkom. Ak sa niekedy vyberiete na návštevu Trieru nezabudnite si ho poobzerať zo všetkých strán aj keď sa ho asi viac oplatí vidieť na jar/v lete, kedy sú záhrady plné pestrofarebných kvetov...

Last but not least I would like to mention the huge Aula Paulatina, Roman palace basilica which was built in 4th century by Roman Emperor Constantine the Great and which was used as throne room. Although it doesn‘t seem to look very pretty from the outside you will probably be surprised to hear that at the time of its glory it was equipped with a floor and wall heating system and it was richly decorated. Nowadays it is used as Protestant church. Almost glued to this basilica stands a pink-white coloured palace with beautiful gardens and a park. If you ever decide to visit Trier don’t forget to have a look around, although it must be even nicer to see it in spring or summer with these gardens full of colourful flowers…


   
                                                                      Follow my blog with BloglovinŽiadne komentáre :

Zverejnenie komentára

Made With Love By The Dutch Lady Designs