Charming Vianden

9. 11. 2014


Luxembursko na mňa pôsobí ako neobjavená truhlica pokladov. Stále nachádzam nové miesta, ktoré by si dokázali získať každého skeptika. Zdá sa mi smiešne, že o tejto krajine vedia všetci tak málo, pretože má svoje neopakovateľné kúzlo. Zámky, hrady, dedinky ukryté medzi kopcami a nádherná čistá príroda všade navôkol. Tak ako Vianden - malé mestečko zastrčené na severovýchode veľkovojvodstva, známe najmä malebným zámkom týčiacim sa nad dolinou rieky Our.

The country of Luxembourg still seems to me like an undiscovered chest of wonders showing off its beauties that would win every sceptic over. It feels so ridiculous that no one really knows much about it. Castles, ruins, villages, all hidden among the hills surrounded by marvellous nature all around. Like Vianden, a small remote town situated in north-eastern part of the grand duchy, known for its gorgeous castle dominating the valley of the river Our.

Akoby ho vystrihli z rozprávky... Postavený bol však medzi jedenástym a štrnástym storočím na základoch rímskeho tábora. Grófi z Viandenu ho postupne rozširovali a snažili sa bohatstvom konkurovať susednej luxemburskej dynastii. Počas 16. storočia bolo panstvo často opustené, keďže jeho vlastníci nadobudli nový titul Oranžsko-Nasavskej dynastie a spolu s ním aj nové majetky. V roku 1564 princ Oranžský, ktorého volali tichý Viliam dal na zámku postaviť prvú vysokú pec  v Luxembursku, no opustil ho pre boj proti španielskemu kráľovi Filipovi II, ktorý sídlo po vojne skonfiškoval a udelil miestodržiteľovi španielskych kolónii v Holandsku – Petrovi Ernst von Mansfeldovi (jeden z Petrových bývalých vojakov – katolík Balthasar Gérard skoncoval aj s Viliamom Oranžským a to tak, že ho raz po večeri zastrelil. Za tento čin mu udelili aj na vtedajšie pomery poriadne krutý trest: jeho pravú ruku vypálili žeravým železom, kliešťami mu na šiestich rôznych miestach na tele vytrhal mäso až do kostí, zaživa ho rozštvrtili a vypitvali, srdce mu vyrvali z hrude a hodili do tváre a nakoniec mu usekli hlavu). 
(ENGLISH TEXT FURTHER BELOW)


Po Petrovi Ernst von Mansfieldovi mal zámok viacerých majiteľov (jeden dokonca začal rozpredávať škridle, drevené obloženie, dvere či okná) až sa z neho časom stala ruina. Aj keď sa ho viackrát pokúšali opraviť do pôvodného stavu, snahu zmarila najskôr belgická revolúcia a potom prvá a druhá svetová vojna.  Kompletná rekonštrukcia mohla začať až keď sa v roku  1977 stal zámok vlastníctvom štátu a dnes sa teší mimoriadnemu záujmu pretože patrí k najkrajším pamiatkam v Európe.


Vianden sa mi podarilo navštívili počas orechového trhu Nëssmoort, na ktorom domáci predávali rôzne špeciality vrátane orechovej pálenky (človek dokáže spraviť alkohol naozaj z hocičoho), koláčov, pagáčov a všeličoho iného... Prekvapilo ma ako rýchlo sa úzke uličky náhle zaplnili a praskali vo švíkoch. Mladí ľudia sa bavili na námestí a starší si tancovali na nemecké šlágre. Nečudo, že aj sám veľký spisovateľ Victor Hugo mestečko niekoľko krát navštívil a nebol ďaleko od pravdy, keď o ňom napísal:„Vianden, usadený v nádhernom prostredí, budú jedného dňa navštevovať turisti z celej Európy a budú ich priťahovať nielen zlovestné, no vznešené ruiny, ale aj veselí a šťastní obyvatelia.“
      Yes indeed, it looks like from a fairytale... However, it was built between the 11th and 14th century on the site of an ancient Roman castellum. The counts of Vianden were expanding it little by little trying to compete in terms of their wealth with the neighbouring House of Luxembourg. During the 16th century it was abandoned most of the time as its owners gained a new title of the House of Nassau-Orange and some new properties as well. In 1564 Prince of Orange, William the Silent as he is often called built in the castle the very first blast furnace in Luxembourg. Still he had to leave it soon because of the revolt against the Spanish king Phillip II. After the war the king confiscated the castle and gave it to Peter Ernst von Mansfield, the governor of Spanish Netherlands (one of his former soldiers – a catholic Bathasar Gérard later put an end to Villiam I of Orange‘s life by shooting him one evening after dinner for what he was sentenced to  even by the standards of that time, brutal death: his right hand was burned off with a red-hot iron, his flesh torn from his bones with pincers in six different places, he was quartered and disembowelled alive, his heart was torn from his bosom and flung in his face and, finally, his head was cut off at the end).

After Peter Ernst von Mansfield the castle belonged to many (one of the owners also started selling off its tiles from the roof, the wooden panelling, the doors and even the windows) until it became a ruin. Even though there were many people who wanted to repair it into its original form, their efforts were destroyed first by Belgian revolution and later by the WW1 and WW2. It was not until the year 1977 that the castle was ceded to the state and its full reconstruction began. Since then it is very popular not only among the local inhabitants but also among the foreigners because it is one of the most beautiful sights in Europe.

I visited Vianden during the Nëssmoort or Nut market where locals were selling  cakes, scones and many other specialities made from nuts (including nut liqueurs – yes, alcohol can be made from nuts as well!). I was surprised how quickly the streets were filled bursting with people. The young were having fun at the main square and the older were dancing to the German schlager music. No wonder that even such a famous writer like Victor Hugo visited the town many times and he couldn‘t be further from the truth when he wrote:

"Vianden, embedded in a splendid landscape, will be visited one day by tourists from the whole of Europe, attracted both by its sinister but magnificent ruin and by its cheerful and happy people."3 komentáre :

  1. musi to byt uzasna krajina!

    Pozyvam na 5 rocnu giveaway o kozmetiku Bioderma, stylove hodinky a poukaz na 50€! Tu: http://www.biancaprincipessa.blogspot.sk/2014/11/mega-naj-naj-giveaway.html

    OdpovedaťOdstrániť
  2. je to krásne,pripomína mi to fotky Švajčiarska,kde pracoval otec :)

    OdpovedaťOdstrániť

Made With Love By The Dutch Lady Designs