Dan Brown - Inferno

17. 9. 2014Keď sa svet v roku 2013 dozvedel, že Dan Brown, autor napínavých bestsellerov, prichádza s novým titulom, začalo sa šialenstvo. Aby bolo dielo dostupné vo viacerých štátoch naraz, vydavateľstvo si najalo tím 11 prekladateľov, ktorí na preklade pracovali dva mesiace(!kniha má viac než 500 strán!) spoločne izolovaní  a v utajení, v suterénnom bunkri centra Mondadori v Miláne. Pochopiteľne, aby sa žiadna informácia o diele nedostala na verejnosť. Ešte aj na hotel, v ktorom bývali ich hromadne prevážal špeciálny mikrobus. Séria príbehov v hlavnej úlohe s univerzitným profesorom Robertom Langdonom sa tak rozšírila. Autor si ako prostredie v ktorom sa udalosti odohrávajú tentoraz zvolil hneď tri historicky veľmi významné mestá: Florenciu, Benátky a Istanbul. Čo ich v Brownovom svete spojilo? Veľká osobnosť talianskej renesančnej literatúry – Dante Alighieri. 

When the world found out in 2013 that Dan Brown, one of the best-selling fiction writers is planning to release a new book, madness broke out. To offer the new title in more countries at the same time a team of 11 translators was hired by his publishing house and they were working for two months (!the book has more than 500 pages!) completely isolated and undercover in a basement bunker of the Milan Mondadori centre. Naturally, they were banned to reveal any information of the plot to the public. Even their transportation to hotel rooms was managed by special minibus so that they would not be tempted to talk about the project. And so the series starring the University professor Robert Langdon has been extended. As the setting the author chose three historically very important European cities: Florence, Venice and Istanbul. What brought them together in Brown‘s world was the personality of the most significant Italian renaissance writer – Dante Alighieri.


Spisovateľ týmto spôsobom oboznámil početné masy svojich čitateľov nielen o jeho živote ale najmä o veľkoleposti diela Božská Komédia, ktoré ovplyvnilo mysliteľov po celom svete. Slovenskú verziu bestselleru pripravil prvotriedny prekladateľ Otakar Kořínek, ktorý sa postaral aj o slovenské preklady Tolkiena, Nabokova, Kerouaca, či iných svetových spisovateľov. Dielo Dana Browna mu nebolo cudzie, keďže sa podieľal aj na preklade titulu Bod Klamu. Čítanie slovenského Inferna tak nesprevádzalo rozčarovanie nad neforemnými syntaktickými konštrukciami, či doslovnými prekladmi. Práve naopak, text plynul prirodzene, bez ťažkostí a z toho som mala veľkú radosť. Inferno – Peklo viacerí označujú za knihu roka 2013, keďže trhala rekordy najmä v predajnosti. Čoskoro sa dočká aj filmovej adaptácie, americkú premiéru plánujú na 18. decembra 2015. Dan Brown managed to familiarise the masses of his readers not only with his life but with the grandiosity of his epic poem Divine Comedy that has influenced many thinkers to this day. Slovak version of the bestseller was made by excellent translator Otakar Kořínek who introduced the books of Tolkien, Nabokov, Kerouac and many other English speaking authors to Slovak readers. He was not unfamiliar with Dan Brown‘s work either as he has already translated Deception Point into Slovak. That’s why reading of Inferno wasn’t accompanied by clumsy syntactic constructions or literal translations. On the contrary the text had a natural flow and I was very happy about that. Inferno has been labelled by many as the book of year 2013 mostly because it was breaking sales records. It will also be adapted to film and its American premiere is already set to December 18 of 2015.

Napriek vysokej predajnosti však Dan Brown v novom diele neodbočuje od toho, na čo sme pri ňom zvyknutí: 24-hodín počas ktorých sa odohráva všetok dej, aktuálna téma istým spôsobom prepletená s historickými udalosťami, konšpirácie a nedotiahnuté charaktery postáv. Neviem, či som jediná ale myslím si, že by to chcelo trošku zmenu, pretože zabehnutá schéma akcia – popis pamiatok  – útek – popis pamiatok – akcia - nebezpečenstvo – popis pamiatok – útek je už opotrebovaná. 24-hodín v tak obsiahlej knihe akou je Inferno je jednoducho málo a autor na úkor stručného encyklopedického popisu každej historickej pamiatky okolo ktorej hlavná postava prebehne, nemá priestor ani na takú základnú vec, akou je hlbší pohľad do jej vnútra. Čitateľ sa tak už po niekoľký krát stretáva s plytkými postavami, ktorých konanie a motívy nie sú dostatočne objasnené, a ak aj sú, tak sa javia ako klišé, na ktorom sa môžeme iba pousmiať. A tak je Bertrand Zobrist, špičkový vedec a hlavná záporná postava, zobrazený ako rocková hviezda s vlastnou „armádou“ obdivovateľov, ktorí sú pre neho ochotní urobiť čokoľvek len preto, lebo ho jednoducho milujú. Robert Langdon je stále ten neschopný chlapík, ktorý okrem svojich vedomostí nemá čo ponúknuť a  bez pomoci iných by umrel už niekde na päťdesiatej strane. Sienna Brooksová, „superžena“ románu, vždy akčná a nebojácna skrýva veľké tajomstvo, ktoré ako sa ukáže, je kľúčové  pre celú knihu.

Despite the high selling rates Dan Brown is not digressing from what we got used to in his books: 24hour time span where all the action is happening, up-to-date theme somehow intricately interwoven with past events, conspiracies and half-developed characters. I don‘t know if I am the only one who has noticed this but I see the standard scheme action –sights description – escape-sights description-action-danger-sights description-escape somehow worn out. In such a voluminous book as Inferno is, the 24hour time span is just too short and the author apparently prefers to give the reader encyclopaedic information about every monument that the main character just passes by without even explaining the character‘s inner feelings and personality in more detail. Again the reader is encountering shallow characters whose behaviour and motives are not clarified enough and even if they are, their motivation seem like a strong cliché that just made me grin. In this case for example Bertrand Zobrist, a genius scientist and the villain of the book is portrayed like a rock star with his own little “army“of admirers, willing to do anything for him just because of their devotion. Robert Langdon still remains incapable to impress us with anything else but his knowledge and without help of other characters would probably die somewhere on the page 50. Sienna Brooks, the „superwoman“ of the novel,  always bold and prepared for action hides a huge secret that is the key of the whole book.Dej je však strhujúci, plný zápletiek a nič, čo sa v ňom odohráva nie je náhoda. Téma, ktorou sa autor v diele zaoberá je globálna preľudnenosť  zeme a s ňou spojené možné radikálne riešenia tohto problému, ktoré rozdeľujú ľudstvo na dve skupiny. Argumenty oboch strán sú viac než presvedčivé a nejednému čitateľovi v mnohom otvoria oči. Ak ste už niekedy čítali Dana Browna, pri Inferne sa budete možno chvíľu cítiť ako v zabehnutých koľajach. V prípade, že ste čo sa týka takéhoto druhu literatúry nováčik v žiadnom prípade si toto dielo nenechajte ujsť. Ak by som ho mala porovnať s ostatnými Brownovými titulmi, Inferno bolo zo všetkých asi najnapínavejšie a najzaujímavejšie takže sa ho určite oplatí prelúskať.


However, the story is engrossing, full of plots, twists and turns and everything that you read happens for a reason. Main theme is global overpopulation and possible radical solutions related with this issue that divide mankind into two groups. Arguments of both sides are more than convincing and had the effect of an eye-opener for many. If you have already read some of Dan Brown‘s books you may feel a bit settled into his world while reading Inferno. In case you are a complete stranger to his work do not miss the opportunity to read this one! If I were to compare Inferno with the rest of Brown‘s stories, it is definitely the most thrilling and most interesting of all. That‘s why I think it is worth to grasp it in your hands and do not let it go until you‘re at the end.2 komentáre :

 1. Myslim ze Inferno je najlepsia Brownova kniha. Inspirovala ma k navsteve Florencie.

  KAVIAREŇ-U-MAČKY

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. tiež sa mi páčilo asi najviac :) dúfam, že sa mi do Florencie niekedy podarí zavítať a som zvedavá ako urobia ten film!

   Odstrániť

Made With Love By The Dutch Lady Designs