A Conversation With....

11. 8. 2014

Don’t you think that it’s boring how people talk
(Nemyslíte, že je nudné ako sa ľudia rozprávajú?)
Making smart with their words again, well I’m bored
(Slovami sa robia múdrymi, no ja sa nudím)

(Lorde, Tennis Court)         Poznáte Amandu de Cadenet? Že nie? Ani ja som donedávna nevedela, že sa za týmto pôvabným menom skrýva celkom známa britská herečka, fotografka, moderátorka, producentka či dokonca aj režisérka. Táto sympatická blondínka prišla v roku 2012 s nápadom  ponúknuť  verejnosti sériu obohacujúcich rozhovorov pod názvom The Conversation s niekoľkými poprednými ženskými osobnosťami súčasnosti.  So ženami o ženách ale najmä o veciach o ktorých sa na verejnosti nehovorí:  o práci, spoločnosti, vzťahoch, motivácii, stratách, sexe, rodine, kreativite, identite, zdraví ... a pokračovať by som mohla donekonečna. Dve série pútavých, dôverných rozhovorov a niekoľkých na prvý pohľad absurdných otázok na témy všetkým ženám blízke odohrávajúcich sa zväčša na gauči alebo v pohodlných kreslách. 

Do you know who Amanda de Cadenet is? You don‘t? Don’t worry I didn’t know either (my mistake). Only recently I have found out that she is a well-known British actress, photographer, TV presenter, producer and even a director. In 2012 this lovely blonde came up with an idea of creating a new series called The Conversation full of enriching interviews with some of the prominent women living in the spotlight. With women and about women but mostly about such things the general public is ashamed to talk about: work, society, relationships, motivation, loss, sex, family, creativity, identity, health... the list could go on and on. Two series of fascinating, intimate conversations with a few seemingly absurd questions concerning themes all women can relate to get analyzed on a sofa or comfy chairs. 


Amanda v projekte vyspovedala množstvo hostí medzi ktorými sa nachádzajú známe herečky, modelky, speváčky ale aj podnikateľky, matky a aktivistky  ako Gwyneth Paltrow, Jane Fonda, Eva Longoria, Alicia Keys, Arianna Huffington, Ivanka Trump, Crystal Renn, Glenda Byley či Diane von Furstenberg a mnoho iných. A čo ma na týchto rozhovoroch tak zaujalo, že som sem o nich musela napísať? Sú plné hlbokých myšlienok na zamyslenie,  sú prirodzené, inšpiratívne, motivujúce a o veciach s ktorými sa v živote stretávame denne.
Epizódy prvej série si môžete zadarmo pozrieť na oficiálnom YouTube kanáli Amandy de Cadenet TU. Druhú sériu ponúka kanál Lstudiopresents TU. Tých čo však angličtinu až tak dobre neovládajú musím sklamať. Relácia je dostupná iba v angličtine bez titulkov.

Amanda managed to interview many guests that include famous actresses, models, performers but also entrepreneurs, mothers and activists such as Gwyneth Paltrow, Jane Fonda, Eva Longoria, Alicia Keys, Arianna Huffington, Ivanka Trump, Crystal Renn, Glenda Byley or Diane von Furstenberg and many more. And what did I like about these interviews so much that I had to write about it? The Conversation is full of deep thoughts; it has a natural flow, it’s inspiring, motivating and about ordinary stuff we all have to deal with on a daily basis.
Is it possible to watch all the episodes from the first season on Amanda’s official YouTube channel HERE. The second season can be seen on Istudiopresents channel HERE.Predtým než skončím a začnete sledovať, rada by som Vám ešte položila otázku, ktorú na konci rozhovoru položí každému hosťovi aj Amanda:

Keby ste mohli, čo by ste odkázali svojmu štrnásťročnému ja? 


Teším sa na vaše odpovede.


But WAIT! Before you start watching, I would like to ask you a question which also Amanda asks each one of her guests at the end of the interview: 

If it would be possible, what would you tell to your fourteen-year-old-self?
Can't wait to see your answers :)


                                                      Follow my blog with Bloglovin


Žiadne komentáre :

Zverejnenie komentára

Made With Love By The Dutch Lady Designs